Погляди експертів на виховання потреб у дітей

24 Лютого, 20146:47 am

0


Погляди експертів на виховання потреб у дітей

Навчання і праця як засіб всебічного розвитку духовних і фізичних сил дитини є в той же час засобом задоволення її потреб. Потреби – це стимул, який спрямовує людську волю до праці. Відзначаючи роль потреб, вчені відзначать, що потреба, яка задоволена, викликає нову потребу. Безперервне зростання потреб становить важливий стимул суспільного прогресу.

Потреби відіграють важливу роль у житті людини, зокрема у формуванні особистості дитини. З моменту народження дитина прагне задовольнити свої потреби, які стають важливими стимулами розвитку її організму. Далі в неї виникає потреба пізнати зовнішнє оточення, спілкуватися з іншими, мати предмети матеріального і духовного вжитку. Ще більше зростають матеріальні і культурні потреби у підлітків, юнаків і дівчат.

Виховання потреб у дитини становить важливе завдання сімейного виховання. Правильне розв’язання цієї проблеми значною мірою визначає моральне вдосконалення особистості, дитини. Адже діти не завжди усвідомлюють, чи задоволення їх потреб можливе і потрібне. Є й батьки, які не розуміють, як слід регулювати потреби дітей, бояться обмежити ці потреби, щоб часом не викликати невдоволення, засмутити дитину.

Не всяку потребу дитини слід задовольняти. Навіть у задоволенні природних потреб слід додержувати певних норм. Необмежене задоволення потреб псує дитину. Розумне обмеження потреб дитини, виховання в неї поваги до потреб усіх членів сім’ї, інших людей відіграє важливу роль у формуванні моральних якостей особистості.

Проте є потреби, яких не слід обмежувати. Навпаки, потяг дитини до знання, до праці, до естетичної насолоди, прагнення набути технічних умінь, творчо працювати треба всіляко заохочувати. Важливе значення у формуванні особистості дитини мають вищі суспільні потреби – доброзичливе ставлення до людей, потяг до виконання громадських обов’язків тощо. Заохочення таких потреб сприяє формуванню моральних якостей дитини.

У сім’ї треба культивувати атмосферу нетерпимості до нездорових потреб серед певної частини молоді.

Виховуючи в дітей здорові потреби, сім’я тим самим сприяє формуванню в них високоморальних якостей, стимулює на дальше вдосконалення духовних і фізичних сил.

Відомості про автора: С. Ф. Збандуто