Поняття держави та її природи

Квітень 30th, 20131:38 pm

0


Поняття держави та її природи

Держава як соціальна організація виникла близько трьох тисяч років тому. Як свідчить історична наука, перші держави виникли у кінці IV – на початку III тис. до н. е. в Єгипті та Месопотамії.  В Індії та Китаї держави досягли значного розквіту в  кінці II тис. до н. е.   У VIII – VI ст. до н. е. формуються давньогрецькі держави-поліси. У  прадавній Греції  виникають і формуються перші ідеї та вчення про державу.  Поняття “держава” трактується у таких значеннях:

‑ держава – це спільнота людей, які проживають на певній території і згруповані в єдине ціле органами державної влади. У цьому значенні є сінонімом поняття «країна»;

 – держава – це система організацій, установ та інститутів, які володіють  владою на певній території. У цьому значенні вона протистоїть пончттю „суспільство”.

У повсякденній свідомості держава ототожнюється з владою, правосуддям, адмініструванням, контролем тощо. Це є наслідком того, що сама держава виникає як результат необхідності регулювання життєдіяльності суспільства, як інститут, який закріплює і підтримує існуючі владні та соціальні відносини нерівності. Існують наступні визначення держави:

В древньості та в Середні віка терміну „держава” не існувало, бо вона ототожнювалася з владою, формою політичного устрою і теріторією. Вперше поняття  „держави” як організації влади вводить в Новий час  Н. Макіавеллі. Для обозначення держави він використав термін „stato” ( від лат.  status  –  статус, положення), який об’єднав у одному змістовому навантаженні всі інші форми – монархія, республіка, тиранія, демократія тощо.

В різних філософських і політологічних концепціях природа “держави” має неоднаковий зміст. Так, представники напрямку, що має назву юридичний позитивізм (К. Гербер, А. Есмен, П. Лабанд ) визначали державу як правову форму для сукупного життя народу, як “юридичне уособлення нації”.