Поняття і функції політичної маніпуляції

2 Квітня, 20133:40 pm

0


Поняття і функції політичної маніпуляції

Суттєве значення терміна «маніпуляція» означає «керувати зі знанням справи». Надалі, політичне значення цього терміна, наприклад у Великому Оксфордском словнику, стало розглядатися як спеціальний вплив на людину з метою досягнення особистої вигоди непорядними засобами і способами. Політичне маніпулювання – це приховане керування політичною свідомістю і поводженням людей з метою збереження влади, досягнення визначених вигод, використовуючи при цьому анонімність і ілюзію вільного вибору. Маніпулювання, як спосіб соціального керування за допомогою мас-медіа й інших PR-технологій, здійснюється непомітно для керованих і не спричиняє відкритого конфлікту інтересів політичних суперників. В другій половині ХХ ст. в соціології затверджується думка, що населення індустріальних держав – це не співтовариство самостійних індивідів, а відносно однорідна маса, сума уніфікованих посередністів. Окрема людина, ставши у означеній ситуації частиною юрби, цілком підпадає під її вплив і утрачає власне «Я». Для поводження людини товпи характерні ірраціональність мислення, втрата особистої відповідальності, емоційність сприйняття реальних фактів. Це приводить до того, що загальні критерії сприйняття встановлюються не за допомогою системи доказів, а за допомогою емоційного сприяння.

Професійні системи PR-технологій знають, що викликати бажану модель поводження людей можна за допомогою організованого впливу, що спирається на культурно-бутові традиції і рівень політичної культури. Майже всі маніпулятивні технології використовують штучно створювані імиджи, стереотипи, відповіді-підказки, що відповідають стандартам масової свідомості. При цьому ведуча роль приділяється ЗМІ, особливо телебаченню. Підтверджено, що публічні шоу-опитування думки телеглядачів є не стільки засобом виміру стану суспільної думки, скільки засобом його формування. В індустріальному суспільстві система виробництва і поширення інформації націлені на масового споживача, так само, як і будь-яка інша стандартна фабрична продукція. Для кожного суспільства створюється система соціальних міфів, наприклад, для соціалізму – про соціальне зло приватної власності, класових антагонізмів, про торжество колективізму і комунізму; для буржуазного суспільства – про індивідуальну свободу вибору, про незалежність владних інституцій і ЗМІ, про універсальні демократичні цінності.

Політологія / Упоряд.: Березовський В.В., Бакуменко О.О.; Кашаба О.Ю. : Харків: УІПА, 2010 – 218 с.