Поняття і зміст політичної комунікації

12 Квітня, 201310:00 am

0


Поняття і зміст політичної комунікації

Деякі дослідники розглядають політичну комунікацію як лінійний процес передачі повідомлень від одного адресата іншому, інші розглядають зміст комунікації як створення обумовлених результатів за допомогою повідомлень, що стосуються керування і здійснення влади в суспільстві. У сучасних демократичних суспільствах майже весь обсяг політичної комунікації здійснюється за допомогою засобів масової інформації (ЗМІ). Їхня задача полягає в створенні великої інформаційної бази, за допомогою якої виробляється незалежна індивідуальна і суспільна думка по найважливішим політичним питанням. Однак необхідно пам’ятати, що самі демократичні суспільства відрізняються соціальною, культурною й економічною неоднорідністю положення громадян.

При всіх політичних режимах публічна сфера діяльності ЗМІ залежить не тільки від впливу владних структур, але і від фінансово-політичних інтересів власників інформаційних видань і впливових політичних ЗМІ. Чи можна забезпечити рівні можливості у формуванні суспільної думки для представників різних соціальних груп? В умовах плюралістичної демократії ця задача покладена на ЗМІ, що повинні нести відповідальність як за об’єктивність і незалежність свого інформаційного матеріалу, так і за можливість доведення до уваги громадськості думки окремих груп і індивідів.

Отже, система політичної комунікації покликана не тільки інформувати і вивчати суспільну думку, але і допомагати громадянам відстоювати альтернативні погляди на існуючі соціальні проблеми. Свобода преси означає законодавчо закріплений механізм індивідуального права на свободу слова, на захист від можливого державного сваволля.