Поняття комунікативної категорії ввічливості

11 Січня, 20114:43 am

0


Поняття комунікативної категорії ввічливості

Нижче наведено частину дослідження “Граматичні та лексико-семантичні засоби вираження ввічливості в сучастній англійській мові“. За цим посиланням ви зможете знайти детальний опис роботи і список джерел.

Поняття комунікативної категорії ввічливості

“Комунікативна категорія – це категорія мовного спілкування, що являє собою сукупність установок і правил мовної поведінки в даному товаристві, і яка бере участь у організації і/або регулюванні комунікативного процесу ” [2, c. 87]. Комунікативна категорія має певну структуру, власний комунікативний зміст і вербальні та невербальні засоби вираження цього змісту. Однією з таких категорій є ввічливість, яка відноситься до супровідних соціально – етичних комунікативних категорій опозитивного типу і виконує функцію регулювання процесу спілкування.

Зміст комунікативної ввічливості являє собою сукупність загальних стратегічних установок, які організовані ієрархічно. “Структуру даної категорії формують наступні комунікативні приписи : стримана манера спілкування, підтримання комунікативного контакту, дотримання комунікативних імперативів і комунікативних табу, демонстрація загальної культури мови. ” [13, c. 29].

На нашу думку, до центральних семантичних компонентів, які входять до складу категорії ввічливості можна віднести  повагу, тактовність, доброзичливість, прихильність, рівноправність.

Між тим, хто говорить, і тим, хто слухає, встановлюється зв’язок у різних відношеннях. Федорова розглядає такі основні компоненти відношень : “я – мовець”,  “ти – слухач” і  “ввічливість”.   Серед цих трьох компонентів ми розглядаємо компонент “ввічливість” як такий, який займає центральне місце у структурі спілкування. Федорова ж говорить про те, що третій компонент поданої нею структури складається з таких понять, як  “повага”,  “доброзичливість”, “паритетність”. [15, c. 155]. Опрацювавши її дослідження, ми дійшли висновку, що не завжди доречно включати поняття “паритетність”, адже між мовцем і слухачем далеко не завжди існує паритетність, тобто рівність, рівноправність. В одних випадках мовець підкреслює свою перевагу, а в інших – навпаки, показує більш високе положення співрозмовця, що певною мірою призводить до зруйнування рівності між партнерами, збільшення дистанції між ними.

Такі дослідники проблем комунікативної категорії ввічливості, як Формановська і Федорова вважають, що в структурі даної комунікативної категорії в центрі розглядаються такі поняття, як кліше та засоби звертання (ти/Ви форми). А наступними розглядаються граматичні категорії особи, числа, відміни, виду дієслова, а також різноманітні ввідні конструкції та модальні слова. Для писемного ділового мовлення категорія ввічливості проявляється у директивних мовних актах з певним ступенем категоричності [15], [17].

“Адресат не намагається нав’язати партнеру виконання тієї чи іншої справи. Лінгвісти називають  подібні висловлювання “imposition minimizer”, тобто зменшувачі тиску“ [3, c. 271].

Незважаючи на стандартизованість сфери ділового спілкування, комунікативна категорія ввічливості оперує значною кількістю мовних засобів для реалізації різноманітних відтінків суті тієї чи іншої комунікативної ситуації. Отже, в будь – якому випадку завжди слід пам’ятати про основні компоненти цієї категорії.