Поняття про методи сучасного виховання учнів

Червень 7th, 20145:04 pm

0


Поняття про методи сучасного виховання учнів

Під методом морального виховання розуміють сукупність педагогічних засобів, спрямованих на формування в учнів моральної поведінки як у * суспільному, так і в особистому житті.

Методи морального виховання в радянській школі спрямовані на формування в учнів правильних моральних понять, свідомості і поведінки. Вони підпорядковані загальному завданню сучасного виховання — формуванню всебічно розвиненої людини, активного, свідомого громадянина.

Виховання свідомості і поведінки учнів безпосередньо зв’язане з виробленням у них глибоких моральних переконань, з формуванням на цій основі стійких моральних почуттів, навичок і звичок. У цьому — основна функція методів морального виховання.

Серед методів морального виховання основними є: переконання, вправляння, привчання, приклад, заохочування і покарання. За допомогою цих методів формуються моральні поняття і переконання, виробляються відповідні навички і звички поведінки, формуються моральні почуття і вольові риси характеру.

Моральне виховання в радянській школі, вибір методів цього виховання зв’язані з усією системою навчально-виховної роботи. Радянська педагогіка розглядає моральне виховання не як напучування, не як словесне моралізування, а як систему заходів, безпосередньо зв’язаних з активною різносторонньою діяльністю учнів — навчальною, трудовою, громадсько-політичною, з організацією учнівського колективу, практикою життя.
Зв’язок школи з життям, з практикою демократичного будівництва, включення учнів в активну суспільно корисну продуктивну працю, різноманітні форми зв’язку учнівських колективів з трудовими колективами промислових підприємств, колгоспів, радгоспів відкривають великі можливості для морального виховання школярів.

Викладання всіх предметів має пов’язуватися з роз’ясненням норм етики, принципів морального кодексу, формуванням в учнів моральних почуттів. Етичні бесіди, політінформації, традиційні шкільні свята, тематичні вечори, диспути на моральні і етичні теми і т. д.— все це дійові форми морального виховання.
Питання моралі повинні обговорюватись в учнівських колективах — на комсомольських зборах, у піонерських загонах, дружинах тощо.

Вирішальне значення серед методів морального виховання належить колективним формам роботи. Разом з тим кожний учень має можливість виявити свої індивідуальні здібності, ініціативу, активність, самодіяльність та інші моральні якості.

Методика морального виховання вимагає планування, спрямування виховних заходів у всіх ланках роботи школи: діяльності педагогічного колективу — вчителів, класних керівників (вихователів), діяльності піонерської, комсомольської і учнівських організацій; позакласиої та позашкільної роботи.
Весь виховний процес у школі повинен будуватись на основі послідовного, безперервного виховного впливу на учнів з боку педагогічного і учнівського колективів, сім’ї, громадськості.

Відомості про автора: С. Ф. Збандуто