Поняття психологічної підготовки учнів до праці

15 Липня, 20142:34 am

0


Поняття психологічної підготовки учнів до праці

Найважливішою умовою трудового виховання учнів є психологічна підготовка їх до праці,

Психологічна підготовка до праці – це процес систематичного, поступового формування в учнів таких моральних якостей, які забезпечують готовність їх до трудового зусилля, до розумової і фізичної високопродуктивної праці. Цей процес охоплює всі сторони психіки – розумову, емоціональну, вольову.

Психологічна готовність до праці передбачає:

– усвідомлення мети і завдань праці, її значення для суспільства;

– формування внутрішніх стимулів – ідейних мотивів праці, які спрямовують діяльність на досягнення поставленої мети;

– формування трудових умінь і навичок, відповідального ставлення до праці.

Формування відповідального ставлення до праці означає виховання любові, сумлінного ставлення до праці, до людей праці, готовність виконувати всяку посильну суспільно корисну, фізичну і розумову роботу, розвиток творчих здібностей, уміння ставити інтереси колективу вище від особистих, перетворення праці в найпершу життєву потребу.

Ці психологічні компоненти взаємозв’язані, взаємозумовлені і становлять зміст психологічної і практичної підготовки учнів до трудової діяльності.

Щоб трудове виховання було успішним, учні побачити мету і завдання праці. Усвідомлення мети, завдань праці допоможе їм

сформувати правильні уявлення, поняття про характер праці, про трудові операції, засоби виконання роботи.

Чим вища суспільна значимість праці, тим більший виховний її вплив на учнів.

Вчитель повинен дбати про те, щоб, виконуючи те чи інше трудове завдання, учні усвідомлювали його значення для колективу, для суспільства. Тоді вони виявлятимуть інтерес до завдання, поступово зв’язуватимуть особисту зацікавленість з інтересами колективу.

У процесі суспільно корисної трудової діяльності, виконуючи певне трудове завдання, учні переконуються, що особисте і суспільне доповнюють і збагачують одне одного, що колектив, побудований на демократичній основі, являє собою єдину гарантію охорони інтересів особи.

Усвідомлення мети, необхідності виконувати трудове завдання сприяє формуванню в учнів сумлінного ставлення до трудових обов’язків, вихованню почуття трудової честі, нетерпимого ставлення до порушників трудової дисципліни, дармоїдів, ледарів, розвиває в них моральні внутрішні стимули працювати для загального добра.

Відомості про автора: С. Ф. Збандуто