Поняття референдуму. Види референдумів в Україні

6 Липня, 201010:11 am

0


ПОНЯТТЯ РЕФЕРЕНДУМУ. ВИДИ РЕФЕРЕНДУМІВ В УКРАЇНІ

Референдум – це спосіб прийняття громадянами України шляхом голосування законів України, інших рішень з питань загальнодержавного і місцевого значення.

Питання проведення референдумів в Україні регулюються Конституцією та законом «Про всеукраїнський та місцевий референдуми» від 3 липня 1991 р. Законодавством передбачено проведення двох основних видів референдумів: всеукраїнського та місцевого (обласного, районного, міського, сільського і т. д.).

На всеукраїнський референдум виносяться питання, які стосуються відання України, тобто мають загальнодержавне значення. Виключно всеукраїнським референдумом вирішуються питання про зміну території України (ст. 73 Конституції України). З питань мови, громадянства, території може проводитися тільки всеукраїнський, а не місцевий референдум. В Україні не допускається проведення референдуму щодо законопроектів з питань податків, бюджету та амністії (ст. 74 Конституції України).

Всеукраїнський референдум призначається Верховною Радою або Президентом України.

Верховна Рада проголошує референдум з питань про зміну території України.

Президент України призначає всеукраїнський референдум:

– за народною ініціативою на вимогу не менш як трьох мільйонів громадян України, які мають право голосу, за умови, що підписи щодо призначення референдуму зібрано не менш як у двох третинах областей і не менш як по 100 000 підписів у кожній області;

–    на затвердження всеукраїнським референдумом рішення Верховної Ради, прийняте не менш як двома третинами від конституційного складу про внесення змін до таких розділів Конституції: «Загальні засади», «Вибори. Референдум», «Внесення змін до Конституції України».

Предметом загальноукраїнського референдуму можуть бути питання загальнодержавного значення:

–    затвердження Конституції України, окремих її положень та внесення до Конституції змін і доповнень;

–    прийняття, зміна або скасування законів України або їх окремих положень;

–    прийняття рішень, які визначають зміст Конституції, законів та інших правових актів;

–    вирішення питання про зміну території України.

Предметом всеукраїнського референдуму не можуть бути:

–    питання податків та бюджету;

–    питання амністії та помилування;

–    питання про вжиття державними органами України надзвичайних та невідкладних заходів щодо охорони громадського порядку, захисту здоров’я та безпеки громадян;

–    питання, пов’язані з обранням, призначенням і звільненням посадових осіб, що належать до компетенції Верховної Ради, Президента України та Кабінету Міністрів України.

Предметом місцевого референдуму може бути:

–    прийняття, зміна або скасування рішень з питань, віднесених законодавством України до відання місцевого самоврядування відповідних адміністративно-територіальних одиниць;

–    прийнятя рішень, які визначають зміст постанов місцевих рад та їх виконавчих органів;

–    питання дострокового припинення повноважень місцевої ради.

Предметом місцевого референдуму не може бути:

–    питання про скасування законних рішень вищестоящих органів державної влади та самоврядування;

–    питання, віднесені до відання органів суду та прокуратури;

–    питання, пов’язані з обранням, призначенням і звільненням посадових осіб, що належить до компетенції відповідної ради та її виконавчих органів.

Керецман В. Ю., Семерак О. С.

К-36 Правознавство. Навчальний посібник – К.: Атіка, 2002.-400 с.