Поняття, цілі і види юридичної відповідальності

26 Травня, 20102:36 am

0


Поняття, цілі і види юридичної відповідальності

ПОНЯТТЯ, ЦІЛІ І ВИДИ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Правопорушення тягне за собою правові наслідки у вигляді юридичної відповідальності.

Юридична відповідальність – це вид соціальної відповідальності, який полягає у застосуванні до правопорушника заходів впливу, які визначені санкцією правової норми і полягають у позбавленні його матеріальних, духовних чи особистих благ.

Ознаки юридичної відповідальності:

–    зовнішній характер, тобто накладення юридичної відповідальності зовнішньою щодо правопорушника силою, як правило уповноваженим державним органом;

–    застосовується лише за правопорушення, що вже вчинене. Факт вчинення правопорушення є єдиною підставою юридичної відповідальності;

–    у нормах права чітко визначені вид і обсяг юридичної відповідальності, а також процедура її накладення.

Як правило, юридичну відповідальність поділяють на види у залежності від виду вчиненого правопорушення, тобто на кримінальну, адміністративну, цивільну та дисциплінарну відповідальність.

Кримінальна відповідальність настає за вчинення злочинів, тобто найбільш суспільно небезпечних правопорушень, що передбачені кримінальним законом. Застосовується лише судами і передбачає такі жорсткі заходи, як позбавлення волі на певні строки, виправні роботи, арешт і навіть довічне позбавлення волі.

Адміністративна відповідальність настає за вчинення адміністративних проступків, перелік яких містить, насамперед, Кодекс України про адміністративні правопорушення. Застосовується судами та іншими органами державного управління до осіб, що не підпорядковані їм по службі.

Цивільна відповідальність настає за порушення зобов’язань, що випливають з закону чи договору. Як правило, полягає у повному відшкодуванні завданої шкоди, накладенні штрафу і т. д.

Дисциплінарна відповідальність встановлюється адміністрацією підприємств, установ, організацій за вчинення дисциплінарних проступків, як правило порушення правил внутрішнього розпорядку.

Різноманітність видів юридичної відповідальності передбачає різноманітність цілей, які вони виконують.

Наприклад, цілями кримінальної відповідальності є виправлення і перевиховання засуджених, попередження здійснення нових правопорушень з боку засудженого та з боку інших осіб. А основними цілями цивільно-правової відповідальності є поновлення втрачених прав та відшкодування збитків.

Керецман В. Ю., Семерак О. С.

К-36 Правознавство. Навчальний посібник – К.: Атіка, 2002.-400 с.