Поняття виробничого права. Види виборчих систем

18 Липня, 201012:55 pm

0


ПОНЯТТЯ ВИБОРЧОГО ПРАВА. ВИДИ ВИБОРЧИХ СИСТЕМ

Органи державної влади в Україні обираються або призначаються.

Вибори – це спосіб формування представницьких органів (органів державної влади та самоврядування) та обрання посадових осіб.

В Україні проводяться такі види виборів:

–    чергові;

–    позачергові (дострокові);

–    повторні;

–    проміжні;

–    замість вибулого депутата або голови;

–    у зв’язку з утворенням нової адміністративно-територіальної одиниці (місцеві вибори).

Для кожної держави характерна певна виборча система.

Виборча система – це встановлений законодавством порядок формування представницьких органів держави. Розрізняють такі види виборчих систем:

–    мажоритарну;

–    пропорційну;

–    змішану.

При мажоритарній системі (системі більшості) депутатами стають ті кандидати від виборчого округу, які отримали передбачену законом більшість голосів, а всі інші кандидати вважаються необра-ними. Існують такі різновиди мажоритарної системи:

–    відносної більшості, при якій обраним вважається кандидат, який отримав найбільшу кількість голосів виборців;

–    абсолютної більшості, при якій для обрання кандидату необхідно зібрати більше половини голосів виборців і більше, ніж інші кандидати.

При пропорційній системі депутатські мандати розподіляються між партіями пропорційно кількості голосів виборців, зібраних кожною з них у межах виборчого округу.

Інколи застосовують змішану виборчу систему, при якій частина депутатів обирається за мажоритарним принципом, а інша -за пропорційним.
Для проведення виборів територія держави ділиться на певні територіальні одиниці – виборчі округи. Виборчі округи бувають:

–    одномандатні, від яких обирається тільки один депутат;

–    багатомандатні, від яких обираються два і більше депутатів.

Поняття «виборче право» вживають в об’єктивному та суб’єктивному значеннях.

Виборче право в об’єктивному розумінні (об’єктивне виборче право) – це сукупність юридичних норм, що регулюють участь громадян у виборах, організацію і проведення виборів.

Суб’єктивне виборче право – це право громадянина обирати і бути обраним.

Суб’єктивне виборче право ділиться на активне і пасивне.

Активне виборче право – це право громадянина обирати своїх представників.

Пасивне виборче право – це право громадянина бути обраним. Активне виборче право в Україні мають громадяни, що досягли 18 років на день виборів, крім тих, що визнані судом недієздатними.

Принципи виборчого права сформульовані у ст. 71 Конституції України та відтворюються у виборчих законах. Вибори в Україні є вільними і відбуваються на основі загального, рівного, прямого виборчого права таємним голосуванням.

Загальне виборче право означає, що всі громадяни, які досягли встановленого законом віку, мають право брати участь у виборах.

Рівне виборче право означає, що всі виборці на виборах мають однакову кількість голосів.

Пряме виборче право означає, що виборці обирають кандидатів на виборах безпосередньо.

Таємне голосування передбачає, що контролю за волевиявленням виборців під час голосування не допускається.

Шляхом виборів в Україні формуються:

–    Верховна Рада України;

–    Верховна Рада Автономної Республіки Крим;

–    місцеві ради (обласні, районні, міські, районні у містах, селищні, сільські).

Обираються на свої посади Президент України, міські, селищні та сільські голови.

Як правило, в Україні день виборів призначається на вихідний день.

Керецман В. Ю., Семерак О. С.

К-36 Правознавство. Навчальний посібник – К.: Атіка, 2002.-400 с.