Порядок усиновлення дітей

Липень 12th, 201012:12 pm

0


ПОРЯДОК УСИНОВЛЕННЯ ДІТЕЙ

Усиновлення – це оформлене спеціальним юридичним актом прийняття в сім’ю неповнолітньої дитини на правах сина чи доньки.

Усиновителем може бути будь-який повнолітній дієздатний громадянин, а також іноземець чи особа без громадянства.

Усиновителями не можуть бути:

–    особи, позбавлені батьківських прав;

–    особи, які подали неправдиві відомості щодо усиновлення;

–    особи, які бажають оформити усиновлення з метою отримання матеріальної чи іншої вигоди;

–    особи, які були усиновителями і усиновлення скасовано з їх вини;

–    особи, які перебувають на обліку у психоневрологічному чи наркотичному диспансерах чи лікуються в таких установах;

–    особи, які під час усиновлення не мають постійного заробітку чи інших законних доходів.

Усиновлення проводиться виключно в інтересах дітей.

Усиновленими можуть бути діти віком до 18 років, які втратили батьківське піклування і виховання внаслідок різних причин: наприклад, батьки позбавлені батьківських прав, визнані судом недієздатними, безвісно відсутні чи оголошені судом померлими тощо.

Для усиновлення дитини необхідна письмова згода її біологічних батьків. Згода батьків повинна бути свідомою, непримусовою, без отримання будь-якої винагороди, засвідчена державним нотаріусом або адміністрацією державного дитячого закладу, в якому перебуває дитина.

Батьки можуть дати згоду на усиновлення дитини лише після її народження.

Діти, від яких відмовилися батьки в пологовому будинку, можуть бути усиновлені за наявності письмової згоди батьків на усиновлення після досягнення ними 2-місячного віку.

Усиновлення проводиться без згоди батьків у таких випадках:

–    батьки невідомі;

–    їх позбавлено батьківських прав, визнано недієздатними чи безвісно відсутніми;

–    батьки понад 6 місяців не проживають разом з дитиною і без поважних причин не беруть участі в її вихованні та утриманні, не виявляють щодо дитини батьківської уваги та турботи.

Для усиновлення дітей, які перебувають на вихованні та утриманні в державних дитячих закладах, за відсутності батьків необхідна згода адміністрації дитячого закладу. Адміністрація дитячого закладу, приймаючи дитину, має право з’ясувати, чи згодні батьки на усиновлення в майбутньому їхньої дитини. Дану згоду батьки можуть анулювати в будь-який момент до прийняття рішення про усиновлення їхньої дитини.
Для прийняття рішення про усиновлення дитини, що досягла 10-річного віку, необхідна її згода. Якщо дитина проживала у сім’ї усиновителів до подання заяви про усиновлення і вважає усиновителів своїми батьками, усиновлення може бути проведено без її згоди.

Між усиновителем і усиновленим повинна бути різниця у віці не менше 15 років. За наявності поважних причин таку різницю у віці може бути скорочено під час розгляду справи про усиновлення. У випадку усиновлення дітей їхніми родичами різниця у віці між усиновителями та усиновленими значення не має.

Усиновлення дітей в Україні проводиться за заявою особи, яка бажає усиновити дитину, в судовому порядку. Усиновлення через представника не допускається, присутність усиновителів у суді при прийнятті рішення про усиновлення є обов’язковою.

Облік дітей, які можуть бути усиновлені, та облік осіб, що бажають усиновити дитину, ведеться відділами та управліннями освіти і районних та обласних державних адміністрацій.

Облік іноземних громадян, які бажають усиновити дітей в Україні, ведеться Центром з усиновлення дітей, який діє при Міністерстві освіти і науки України.

Заява про усиновлення подається за місцем проживання усиновленого. Іноземні громадяни подають заяви про усиновлення дітей, які проживають на території України, до Центру з усиновлення при Міністерстві освіти і науки України.

При наявності кількох осіб, що бажають усиновити одну й ту ж дитину/переважне право на її усиновлення мають:

–    родичі, незалежно від місця їх проживання;

–    громадяни України;

–    особи, у сім’ї яких проживає дитина, що усиновлюється;

–    особи, які усиновлюють двох або більше дітей (сестер, братів), не розриваючи родинних зв’язків між ними.

Усиновлення настає з часу вступу в силу рішення суду про усиновлення. Для забезпечення таємниці усиновлення може бути змінено місце народження усиновленої дитини, а у виняткових випадках і дата її народження, але не більше ніж на шість місяців.

Керецман В. Ю., Семерак О. С.

К-36 Правознавство. Навчальний посібник – К.: Атіка, 2002.-400 с.