Позбавлення батьківських прав

25 Травня, 20103:29 am

0


Позбавлення батьківських прав

ПОЗБАВЛЕННЯ БАТЬКІВСЬКИХ ПРАВ

Батьки, які не виконують своїх обов’язків стосовно дітей, можуть бути позбавлені батьківських прав. Такий захід застосовується лише тоді, коли всі інші дії не дають позитивного результату.

Підставами, за яких батьки або один з них можуть бути позбавлені батьківських прав, є:

–    ухилення батьків від виконання своїх обов’язків з виховання дітей, у тому числі відмова без поважних причин взяти дитину з пологового будинку (відділення) та інших дитячих лікувально-профілактичних і навчально-виховних закладів;

–    зловживання своїми батьківськими правами, жорстоке поводження з дітьми, шкідливий вплив на дітей своєю аморальною, антигромадською поведінкою;

–    якщо батьки є хронічними алкоголіками або наркоманами.

Не може бути позбавлена батьківських прав особа, яка не виконує своїх батьківських обов’язків внаслідок душевної хвороби, недоумства, тривалого відрядження, створення перешкод з боку іншого з батьків, з яким проживає дитина.

Позбавлення батьківських прав може провадитись тільки в судовому порядку. Такі справи розглядаються за заявою одного з батьків або опікуна (піклувальника) дитини, за заявою державних або громадських організацій, а також за позовом прокурора.

В разі позбавлення батьківських прав одного з батьків, дитина, що проживала з обома батьками, лишається на вихованні другого з батьків. Коли обоє батьків позбавлені батьківських прав, дитина передається на опікування органів опіки і піклування.

Ці органи вирішують, яким особам або установам передати дитину на виховання: призначають опікуна (піклувальника), віддають дитину до дитячого будинку, школи-інтернату тощо.

Батьки, позбавлені батьківських прав, втрачають всі права, засновані на факті родинності з дитиною, включно:

–    немайнові права, наприклад, право виховувати дитину, представляти її інтереси, визначати місце проживання тощо;

–    майнові права, наприклад, право на отримання в майбутньому від дітей аліментів у випадку своєї непрацездатності.
Водночас, позбавлення батьківських прав не звільняє батьків від обов’язку по утриманню дітей.

Позбавлення батьківських прав має безстроковий характер, але суд за заявою особи, позбавленої батьківських прав, може поновити її у правах відносно своєї дитини, якщо в житті і поведінці такої особи сталися істотні зміни на краще і вона доведе своє бажання та спроможність виховувати дитину.

Справи про поновлення у батьківських правах обов’язково розглядаються за участю представника органів опіки і піклування та прокурора. Суд зобов’язаний з’ясувати думку другого з батьків, якщо він не позбавлений батьківських прав, відносно можливостей поновлення у правах того, хто був позбавлений батьківських прав. Його думка є важливою, але не вирішальною для суду. Батьки, поновлені у своїх правах, знову набувають батьківських прав і обов’язків у повному обсязі.

Керецман В. Ю., Семерак О. С.

К-36 Правознавство. Навчальний посібник – К.: Атіка, 2002.-400 с.