Правова регламентація діяльності партій

Квітень 25th, 20133:57 am

0


Правова регламентація діяльності партій

Діяльність політичних партій регламентується законодавством країни та  внутрішніми документами самої партії. Усі організаційно оформлені партії мають статут та програму, за положеннями яких будується внутріпартийна ієрархія відносин. В багатьох країнах світу  політична діяльність партій в суспільстві регулювалася загальними   законами про громадські об’єднання. Починаючи з початку ХХ ст. Правове положення партій стало регулюватися спеціальними законами та конституційними статтями. Вперше це було впроваджено в життя в Конституціях Австрії та Чехословакії в 1920 році. В ст. 21 Конституції ФРН говориться, що партії сприяють формуванню політичної волі народу, вони вільно створюються і їх діяльність повинна відповідати днмократичним принципам суспільства.  Партії повинні звітувати о природі  фінансових надходжень, витрат та майновому стані. В багатьох країнах держава фінансує діяльність партій, бо вони виконують свою суспільну роль, Дотації, як правило,  розподіляються  згідно з кількістю голосів виборців, які вони віддали партіям у процесі перегонів.

Більшість законодавств забороняють підприємницьку діяльність партій за винятком видавництва літератури та її розповсюдження. В цілому, всі законодавства регламентують наступні моменти діяльності партій: місце партії у політичній системі країни; організацію юридичного оформлення та  правові основи діяльності; участь партій у перегонах, форми та типи виборчих систем; порядок висунення кандидатів і їх  доступа до ЗМІ;  способи представництва партій в державних стуктурах та парламентах.    Партійна система тієї чи іншої держави багато в чому зумовлена правовою базою держави. Наприклад, закон, що забороняє бути депутатом в разі відмови від партійної залежності, існують у Чехословакії з 1920 року , а в нашій країні  „Закон об імперативном мандаті” був прийнятий рішенням Верховної Ради під впливом опозиції тільки в 2007 році. В Україні правові основи діяльності партій в нашій країні закладені в ст. 36 Конституції України та в Законі України “Про об’єднання громадян”.

Політичне життя в Україні характеризується нестабільністю та своєрідністю. В партійному житті спостерігається досить дінамічна ситуація: створюються нові партії, розпадаються існуючі, виникають несподівані блоки та коаліції.