Предмет та джерела адміністративного права

27 Липня, 201010:10 am

0


ПРЕДМЕТ ТА ДЖЕРЕЛА АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА

Адміністративне право – це самостійна галузь права, яка включає юридичні норми, які регулююють суспільні відносини, що виникають у сфері виконавчо-розпорядної діяльності держави, насамперед – у сфері діяльності органів державної виконавчої влади всіх рівнів.

Основними джерелами адміністративного права є Конституція України, Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 p., закони «Про державну службу» від 16 лютого 1993 p., «Про боротьбу з корупцією» від 5 жовтня 1995 p., Укази Президента, постанови Кабінету Міністрів України тощо.

Важливим джерелом адміністративного права України є Кодекс України про адміністративні правопорушення.

Кодекс України про адміністративні правопорушення складається з таких розділів:

1.    Загальні положення.

2.    Адміністративне правопорушення і адміністративна відповідальність.

3.    Органи, уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення.

4.    Провадження в справах про адміністративні правопорушення.

5.    Виконання постанов про накладення адміністративних стягнень.

Адміністративне право, як галузь права, має свій предмет.

Предметом адміністративного права є суспільні відносини, які виникають у зв’язку з організацією органів державного управління і в процесі їх адміністративної діяльності.

Державне управління – це діяльність органів державної виконавчої влади, а також організаційна діяльність деяких органів, що належать до інших гілок влади та діяльність органів місцевого самоврядування по реалізації ними делегованих державою повноважень.

Систему адміністративного права складають Загальна та Особлива частини.
Загальна частина адміністративного права включає норми, що регулюють:

–    загальні принципи державного управління;

–    правове становище суб’єктів адміністративного права;

–    форми і методи виконавчої діяльності;

–    адміністративний процес;

–    способи забезпечення законності і дисципліни у державному управлінні.

Особлива частина адміністративного права включає норми, що регулюють:

–    управління економікою;

–    соціально-культурною сферою;

–    адміністративно-політичною діяльністю;

–    міжгалузеве державне управління.

Особливістю методу адміністративного права є його владний, імперативний характер, що у більшості випадків відрізняє його від інших галузей права.

Керецман В. Ю., Семерак О. С.

К-36 Правознавство. Навчальний посібник – К.: Атіка, 2002.-400 с.