Проблемні аспекти реалізації сучасних екологічних проектів

17 Березня, 201411:56 am

0


Проблемні аспекти реалізації сучасних екологічних проектів

У сучасних умовах вирішальну роль у забезпеченні належної ресурсо-екологічної безпеки сталого розвитку відіграє те, наскільки швидко та чи інша країна впроваджує в практику новітні досягнення науково-технічного прогресу, освоює наукомісткі, екологічно чисті технології та модернізує структуру економіки, рішуче відмовляючись від застарілих, небезпечних виробництв і галузей.

На жаль, інноваційна політика в Україні не спрямована на радикальне поліпшення використання природних ресурсів, сировини, матеріалів, палива та енергії на всіх стадіях – від видобутку та комплексної переробки природної сировини до випуску і споживання кінцевої продукції.
Статистичні дані свідчать про довгострокову тенденцію падіння рівня інноваційної активності у всіх галузях виробництва.

Перелік основних причин, що стримують інноваційну діяльність, виглядає наступним чином:

– Відсутність фінансування;
– Відсутність коштів у замовника;
– Високі кредитні ставки;
– Великі витрати;
– Недосконалість законодавчої бази з питань інноваційної діяльності;
– Труднощі з сировиною;
– Відсутність попиту на продукцію;
– Високий економічний ризик;
– Відсутність інформації про ринки збуту.

Таким чином, наведені дані показують, що зменшення інноваційної активності викликано в основному недоліком у підприємств власних коштів, а також високою вартістю кредитних ресурсів – хронічний дефіцит фінансових ресурсів, як на рівні господарюючих суб’єктів, так і на рівні держави, призвів до втрати вітчизняного пріоритету в ряді вчасно незапатентованих винаходів.

Враховуючи комплексність і складність багатьох екологічних проблем, стає зрозумілим, що їх рішення лежить в інноваційній площині. Тому в умовах економічної кризи та технологічної відсталості переважної більшості галузей народногосподарського комплексу України, триваючого поглиблення екологічної кризи пріоритетним має стати науково-технічна політика держави і, перш за все, в інноваційній сфері.

В першу чергу потрібно робити ставку на трансфер технологій та ознайомлювати вітчизняних користувачів з зарубіжними екологічними технологіями. В такій ситуації буде складно обійтись без вдало спланованої маркетингової та рекламної кампанії з використанням інноваціних технологій. Також пропонується використати таку послугу: створення Інтернет-магазина з нуля і під ключ. Детальний опис товарів та можливість замовлення товарів з віддалених місцевостей може розвинути популярність таких проектів.

З іншого боку, попит на екологічні товари та послуги, який поки в Україні невеликий, визначає відповідну пропозицію. Але ж і сам по собі зростання екологічного ринку може формувати відповідний попит внаслідок ефективних, дешевих, практичних екологічних рішень, пропонованих виробниками.

Основними факторами, що впливають на низький рівень попиту населення і товаровиробників на екологічно чисті товари і послуги в Україні, є:

– низький рівень платоспроможності основної маси населення;
– низький рівень насиченості ринку, і, відповідно невеликий асортимент і невисока якість пропонованих товарів і послуг, включаючи їх екологічно чисті модифікації;
– відсутність довіри споживача до виробника і державі;
– недостатній рівень знань в області екології;
– відсутність достовірної інформації про якість товару і послуг.

Таким чином, основними напрямками в області еколого-інноваційної політики повинні стати: з одного боку, державне забезпечення функціонування дієвого механізму стимулювання впровадження екологічних інновацій, а з іншого – усунення перерахованих вище причин низького попиту населення на екологічні товари та послуги.

Відомості про автора:

Мазна О.Н. Причини неефективності в області еколого-інноваційної діяльності. // “Економічні проблеми сталого розвитку” (20-29 квітня 2006). – Том 2. – Суми, Вид-во СумДУ, 2006. – 206 c.