Професійна підготовка людей з обмеженими можливостями в Бельгії

Грудень 1st, 201212:46 pm

0


Професійна підготовка людей з обмеженими можливостями в Бельгії

Не багато навчальних закладів України, в тому числі і ВУЗів, здійснюють професійну підготовку людей з обмеженими можливостями. Становлення вітчизняної системи професійної підготовки інвалідів неможливе без урахування міжнародного досвіду в навчанні таких людей. Виходячи з цього, слід вивчити досвід навчання інвалідів інших держав для побудови ефективної системи професійної підготовки інвалідів в Україні. Розглянемо діяльність навчальних закладів Бельгії, навчаючих людей з обмеженими можливостями.

Королівський університет. Школи Irsa. Створені три школи Irsa: для малозрячих, для слабочуючих, для глухонімих. Школи навчають 850 чол., Обслуговуючий персонал – 500 чол. У класах навчається по десять чоловік. Для глухих створюються спеціальні візуальні курси. У школах також перебувають діти з інвалідністю, педагогічно запущені діти, з ДЦП. Для глухих організований процес навчання на мові жестів, який супроводжується спеціальною наочністю. У школі працює багато психологів.

Також на базі шкіл здійснюється професійна підготовка, люди навчаються робітничим спеціальностям (близько 20 професій). На базі школи створено службу професійної реадаптації, яка відстежує попит професій на ринку праці. У процесі професійної підготовки надаються побутові послуги (інтернат). Крім того, в школах сформовані служби, що займаються обслуговуванням інвалідів вдома (близько 200 чоловік) і при лікарнях. Вони називаються службами інтеграції.

Також, люди з обмеженими можливостями мають можливість займатися туристом і користуватися рядом переваг туристичного страхування і насолоджуватися всіма перевагами вільного пересування.

Спільно з агентством Awiph і п’ятдесятьма громадськими організаціями школи Irsa організовують навчання розумово відсталих людей і людей з девіацією (дві школи). У цих школах надаються два типи послуг: проживання (3 будівлі по 15 чол. в кожному) і навчання. З такими людьми постійно знаходяться соціальні працівники, які здійснюють різні види супроводу. Людей в першу чергу навчають побутовим навичкам, елементарному спілкуванню і робочимпрофесіям. Для працюючих створені спеціальні робочі місця, де вони працюють по певному графіку (ми бачили пекарський цех на території школи, який готує продукцію на продаж).

Вищу освіту людям з обмеженими можливостями надають лише деякі навчальні заклади Бельгії. Один з них, – Вища католицька школа (м. Намюр), де інваліди навчаються в групах здорових студентів. Спільно зі студентами, педагогами, батьками і медиками складається індивідуальний проект, який допомагає отримати вищу освіту інвалідам з урахуванням їх потреб і можливостей.

Завданням психологів було підготувати педагогів до того, що в групах студентів будуть навчатися студенти з обмеженнями. У цьому зв’язку, проводяться спеціальні семінари для педагогів. Педагоги, відповідно, готують групи здорових студентів до таких обставин. Також ведеться робота зі студентами інвалідами з метою адекватного сприйняття успіхів і перших невдач в процесі навчання, спілкування з групою і т. д.

Педагоги разом з інвалідом готують (адаптують) курси дисциплін: складається розклад, пакет лекцій видається заздалегідь, лекції адаптують під можливості інваліда (укрупнюється шрифт, подачу матеріалу здійснюють у вигляді схем і т. д.), продовжуються терміни контролю, складання заліків, іспитів ( наприклад, випускні іспити можуть приймати на півроку пізніше, ніж у всієї групи).

У школі працюють педагоги та психологи, які координують питання діяльності (навчання) інвалідів, враховуючи їх потреби, і погоджуючи їх з педагогами. Також для студентів купуються книги з бібліотеки для слабозрячих (спеціальна бібліотека існує більше 70 років). Проекти підтримуються національним агентством Awiph, яке координує і курирує діяльність всіх організацій Бельгії у відношенні людей з обмеженими можливостями.

Висновки. Отже, організація професійної підготовки людей з обмеженими можливостями у навчальних закладах Бельгії полягає в тісній взаємодії всіх учасників освітнього процесу, а також їх батьків. Ця взаємодія підтримується і контролюється спеціальною радою, створеною на базових закладах, який враховує інтереси і потреби людей для ефективного оволодіння ними майбутньою професією.