Причини проблем забезпечення компаній кваліфікованим персоналом

11 Серпня, 20161:21 pm

0


Причини проблем забезпечення компаній кваліфікованим персоналом

Процеси глобалізації актуалізують питання цілеспрямованого державного впливу на рівень конкурентоспроможності.

Регулювання державою конкурентоспроможності є однією з головних сфер управлінської діяльності, при цьому держава виконує головні функції – структурну і системну.

Структурна функція полягає в регулюванні структурних умов про створення конкурентоспроможності в залежності від галузевих особливостей підприємства і пов’язаного з ним типу конкурентних переваг. Системна функція охоплює всі рівні регулювання умов відтворення конкурентоспроможності. Але крім аналізу роботи окремих галузей, державна політика повинна звертати на проблеми національного масштабу і однією з таких проблем є забезпечення кваліфікованим персоналом.

В умовах посилення глобалізації і загострення конкуренції між країнами та їх передовими компаніями головною продуктивною силою і одним з пріоритетних критеріїв є рівень розвитку людського капіталу.

У процесі становлення ринкової економіки людський капітал в нашій країні значно знизився, особливо істотні втрати понесли наука та високотехнологічні галузі промисловості.

Однією з причин зменшення чисельності наукових діячів і висококваліфікованих фахівців є еміграційні процеси, які обумовлені низьким рівнем економічного і соціального розвитку країни, що в свою чергу призводить до зниження матеріальної винагороди, обмеження можливостей для саморозвитку.

Сьогодні сумна статистика вказує на те, що найбільший відтік в нашій країні  відзначається серед математиків, медиків, хіміків, біологів, фахівців в сфері IT, фізиків. Це значно зменшує якість освіти наступних поколінь. Актуальною проблемою є також еміграція молоді, яка виїжджає за кордон з метою продовження навчання, оскільки вітчизняна наука все ще не може скласти достатню конкуренцію передовим вищим навчальним закладам світу.

Щорічно для отримання освіти за кордон виїжджають тисячі наших співгромадян, при цьому 2/3 студентів після завершення освіти не повертаються, що сприяє виконанню зарубіжними країнами своїх стратегій інноваційного розвитку.

Сьогодні відтік людського капіталу з нашої країни є неприпустимим, оскільки саме висококласні фахівці здатні і покликані відігравати стратегічну роль у забезпеченні економічного зростання.

Таким чином, державна конкурентна політика є важливим стимулюючим засобом підвищення соціально-економічної ефективності і створення сприятливого клімату для стійкого інноваційного розвитку країни.

Літературні джерела:

1) Дубовик А.О., Носова О.В. Людський капітал як фактор інноваційного розвитку. // Функціонування та розвиток економіки України в умовах зміцнення національної державності. – Харків : ХДУХТ, 2016. – 290с.

2) Молчанова А.Ю., Матвєєв С.П. Державна конкурентна політика як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємства. // Функціонування та розвиток економіки України в умовах зміцнення національної державності. – Харків : ХДУХТ, 2016. – 290с.

Купить кандидатский диплом по выгодной цене вот тут.