Принцип свідомого навчання і творчої активності учнів

Квітень 1st, 201412:05 pm

0


Принцип свідомого навчання і творчої активності учнів

Поняття свідомого навчання включає:

а) свідоме ставлення учнів до навчальної праці як до найпершого обов’язку;
б) свідоме засвоєння знань, тобто свідоме сприймання і засвоєння навчального матеріалу, розуміння його змісту, внутрішніх зв’язків і закономірностей;
в) вироблення переконань, що стають керівництвом до дії вміння застосовувати знання на практиці, в житті.

Свідоме, активне ставлення учнів до навчання є неодмінним компонентом навчального процесу, що великою мірою визначає його ефективність, результативність. Воно залежить, насамперед, від рівня свідомості учнів, їх ідейного і морального виховання, від організації навчального процесу, впливу колективу.

Прагнення учнів якнайкраще виконати навчальне чи трудове завдання, набути знань, практичних умінь і навичок, виявлення при цьому ініціативи, наполегливості – ось той шлях, який веде до свідомого і міцного опанування знань. Важливу роль, зокрема, відіграє формування в учнів пізнавальних інтересів.

Навчання в радянській школі не сумісне з механічним заучуванням понять. Стара школа була школою навчання, вона примушувала учнів засвоювати безліч непотрібних знань.

А свідоме засвоєння знань вимагає проникнення в суть фактів і явищ, розкриття їх причинно-наслідкових зв’язків, взаємозумовленості, тобто вимагає активної, творчої розумової праці, логічного мислення, що спирається на аналіз і синтез, абстрагування і узагальнення, уміння робити правильні висновки.

Найширше принцип свідомого навчання виявляється у вимозі практичного застосування знань, перетворення їх у глибокі переконання учнів, у керівництво до дії. Знання набуваються свідомо, коли учні уявляють собі практичне значення того чи іншого наукового закону, положення, принципу, коли вироблено вміння застосовувати їх на практиці, в житті під час аналізу і розв’язання конкретних життєвих питань, визначення свого ставлення до об’єктивної дійсності.

Знання учні опановують свідомо, коли в процесі навчання забезпечується їх активність і самостійність. Важливо при цьому ставити перед ними такі навчальні і практичні завдання, які вимагають застосування не тільки набутих, а й нових знань і умінь, застосування нових прийомів і засобів розв’язання цих завдань.

Ставлячи перед учнями систематично завдання, які вимагають активного мислення, самостійної роботи, вчитель сприяє свідомому засвоєнню ними знань, практичних умінь і навичок.

Принцип свідомого і активного навчання зумовлений віковими особливостями дітей, закономірностями розвитку їх мислення і мови, тому він по-різному проявляється в організації навчального процесу на різних етапах навчання.

Відомості про автора: С. Ф. Збандуто