Принципи побудови журналістських текстів

3 Квітня, 20126:31 am

0


Принципи побудови журналістських текстів

Принцип перевернутої піраміди визначає правила побудови інформаційних жанрів журналістики, використовується для побудови новинних матеріалів (замітка, звіт, репортаж, інтерв’ю, інформаційна кореспонденція та ін.). Він передбачає, що найважливіша інформація, − основне повідомлення, − міститься на початку тексту. Далі, за принципом віддалення, розміщуються менш важлива інформація.

Зібравши основні елементи повідомлення, необхідно послідовно скласти з них схему, яка нагадує “перевернуту піраміду”, зверху − найважливіший факт, а далі менш важливі деталі, які його розкривають.
Перший абзац (або два абзаци) − преамбула (лід) − найважливіша інформація. Далі “горішок” − середина, ядро, стержень того, про що йде мова. Далі менш важливі, але достатньо цікаві подробиці і моменти.

В межах “перевернутої піраміди” журналіст має дати відповіді на шість основних запитань: ХТО?, ЩО?, ДЕ?, КОЛИ?, ЯК? В ЯКИЙ СПОСІБ?

Принцип прямої піраміди характерний для художньо-публіцистичних жанрів (замальовка, нарис, есе, фейлетон, памфлет, життєва історія та ін.). В такому матеріалі сюжет розкривається послідовно, заволікаючи читача і утримуючи інтерес до кінця матеріалу.

Принцип ромбу або діаманту використовується для написання аналітичних матеріалів (стаття, огляд, аналітична кореспонденція, рецензія, лист, інколи його використовують для написання репортажу).

Такий матеріал може починатися з повідомлення, життєвої історії, випадку, що стали причиною для написання матеріалу, а далі переходить до основної інформації − проблемі, якій присвячений матеріал. Матеріал може подаватися як суцільним текстом, так і бути розбитим на блоки під окремими заголовками, що зробить його легшим для сприйняття читачами.

Тех холод ремонт холодильников бирюса ростхолод.рф.