Психологічні основи процесу естетичного сприймання

19 Січня, 20144:29 pm

0


Психологічні основи процесу естетичного сприймання

Естетичне сприймання дійсності, розуміння пре красного в житті і мистецтві, прагнення до його творення зв’язане з різними сферами психічної діяльності.

Естетичне ставлення до казки чи малюнка так само, як і до музичного твору, виникає в дитини поступово. Уміння сприймати естетичні якості предметів і явищ, творів мистецтва розвивається в дітей під впливом виховання.

Завдяки розвитку пізнавальних здібностей в процесі навчання і праці, в процесі організованого, цілеспрямованого виховання поступово учням стають доступними складні естетичні і етичні проблеми.

Виховати в учнів естетичне сприймання – означає насамперед виробити в них розуміння предметів і явищ життя, праці людей, творів мистецтва. Естетичне сприймання художнього твору, наприклад, вимагає усвідомлення його ідейного змісту, розуміння сюжету, форми і композиції в їх гармонійній єдності з ідейним змістом.

Найважливішим елементом естетичного сприймання є емоційність. Емоційно сприймаючи твори мистецтва, учні глибше відчувають відображені в них події, факти, явища. Розкриваючи глибину емоційно-художнього сприймання літератури,

Сила впливу творів мистецтва зумовлена ідейністю, єдністю змісту і художньої форми. Глибокий гуманістичний зміст і яскраве художнє втілення – найважливіші риси класичного мистецтва – твори Т. Шевченка, В. Шекспіра, О. Бальзака, І. Гете, Рафаеля, Леонардо да Вінчі, І. Рєпіна, І. Крамського, І. Левітана, Л. Бетховена, М. Глінки, П. Чайковського, М. Лисенка глибоко хвилюють учнів, дають естетичну насолоду.

Також учні можуть вивчати музичні твори на заняттях з музики. Вчителі давно уже використовують ноти для органа та інших інструментів, щоб ознайомити учнів з відомими творами.

Емоційні почуття, що виникають під впливом творів мистецтва, краси природи, об’єктів матеріальної культури, сприяють формуванню в учнів глибоких переконань і високих ідеалів, прагнення до героїчних вчинків, подвигу.

Щоб розвинути в учнів естетичне сприймання, треба довго і систематично виховувати в них уміння сприймати красу словесного образу, гармонію звуків, фарб, ліній.

На основі естетичного сприймання, глибоких емоцій виникають естетичні судження, в яких учні виявляють своє ставлення до творів мистецтва, до дійсності. З часом естетичні судження учнів, їх оціночні критерії поглиблюються, стають більш мотивованими. Усе це певною мірою формує світогляд, естетичні смаки, культуру поведінки учнів.

Емоціональна насиченість навчального процесу, позакласної і позашкільної роботи є важливим засобом активізації розумової діяльності учнів, сприяє тому, що в душі дитини з логічною думкою зростатиме прекрасний поетичний образ.

Сприймаючи ідейний зміст художніх образів, красу природи, життя, праці, учні починають розуміти, що саме в тому чи іншому художньому творі, об’єкті, які вони сприймають, цінне, цікаве, що служить прогресові, сприяє розвитку духовної і матеріальної культури, духовному зростанню людини. В результаті цього виховується ідейна спрямованість, збагачується художній досвід, виробляється вміння розуміти мистецькі твори в єдності їх змісту і форми, вміння глибоко сприймати прекрасне в природі, в суспільстві, в житті.

Відомості про автора: С. Ф. Збандуто