Регулювання економічної безпеки підприємства і держави

17 Січня, 20136:33 am

0


Регулювання економічної безпеки підприємства і держави

Як і всі процеси, що відбуваються в суспільстві забезпечення державної безпеки на рівні регіону і підприємства є досить складним завданням. Воно пов’язане з реформуванням економічного, соціального, політичного, і духовного життя в суспільстві. Перебудова політичної системи для формування правової держави вимагає нових підходів до економічної безпеки.

Організації з широкою господарською самостійністю постійно стикаються з необхідністю використання нових підходів до забезпечення економічної безпеки. Адже при недобросовісній конкуренції в окремих сегментах економіки основна турбота захисту комерційних інтересів лежить на успішно діючих підприємствах. Саме тому виникає нагальна потреба в інформаційно-методичному забезпеченні даної проблеми.

Існує багато критеріїв виділення тих чи інших видів безпеки. Так, виходячи з впливів технічних і соціальних деструктивних сил, виділяють:

– технічну або техногенну безпеку;

– суспільну, або соціальну безпеку.

За розмірами можливих негативних наслідків, розрізняють:

– міжнародну безпеку;

– приватну безпеку (охоплює окремі виробничі колективи або домашнє господарство).

В залежності від сфер суспільного життя і напрямків людської діяльності науковці розрізняють військову, інформаційну, політичну, економічну, екологічну, культурну, демографічну, науково-технічну, енергетичну безпеку.

Поняття «безпека» як спокійний стан духу людини почали вживати ще в XII столітті. Термін «державна безпека» вперше використаний в «Положенні про заходи до охорони державного порядку і громадського спокою» від 14 серпня 1881 р. Поняттю «національна безпека» треба завдячувати Теодору Рузвельту.

Економічна безпека – це матеріальна основа національної безпеки. Вона є гарантією стійкого, стабільного розвитку країни.

Л. І. Абалкін вважає, що економічна безпека – це сукупність умов і факторів, що забезпечують незалежність національної економіки, її стабільність і стійкість, здатність до постійного відновлення і самовдосконалення.

Таким чином економічна безпека держави полягає у здатності галузей економіки розвиватися та задовольняти реальні економічні потреби суспільства.

Якщо мова йде про безпеку підприємства, то у систему його економічної безпеки входять: об’єкт і суб’єкт безпеки, механізм і практичні дії по її забезпеченню.

Об’єкт – це те, на що спрямовані дії суб’єкта щодо забезпечення його безпеки.

Суб’єкти безпеки – організації, які забезпечують безпеку об’єкта на основі практичних дій. До суб’єктів безпеки відносяться також громадяни, громадські організації та об’єднання, які володіють правами щодо забезпечення безпеки. Не можна забувати про СБУ, головою якої став Калінін, тому можна очікувати на зміни. Ця інформація поступила з порталу Abzac.org.

Важливим складовим елементом системи є механізм забезпечення економічної безпеки, формування якого є дуже складною справою. Найважливіший його складовий елемент – це необхідність визначення потреб у забезпеченні економічної безпеки.

Потреби забезпечення економічної безпеки формуються під впливом цілого ряду факторів: об’єктивних і суб’єктивних, внутрішніх і зовнішніх, прогнозованих, непередбачених і пр. Для обґрунтування чітких і найбільш значущих шляхів її зміцнення та створення дієвої системи захисту необхідно правильно виділити найбільш важливі потенційні внутрішні і зовнішні небезпеки і загрози, а також інші несприятливі фактори. Система реальних та потенційних загроз не є постійною: загрози можуть з’являтися і зникати, наростати і зменшуватися, при цьому буде змінюватися і їх значущість для економічної безпеки

Основою організації, планування і здійснення практичних дій всієї системи забезпечення економічної безпеки є аналіз концепції загрози, оцінка характеру реальних і кризових ситуацій.