Робота страхового ринку в країнах ближнього зарубіжжя

17 Листопада, 20152:59 am

0


Робота страхового ринку в країнах ближнього зарубіжжя

У Узбекистані економічні реформи піднімаються на новий рівень за якістю. У цьому процесі також розвивається страхова діяльність.

Узбекистан має своє особливе місце в страховому ринку. Наприклад, актуарій вважається суб’єктом, які бере участь при оцінці страхових послуг.

У цьому він користується великими цифрами та законами відносності, а також статистичними даними. У розвинених країнах страхові компанії не можуть забезпечити економічно-обґрунтоване визначення цін страхових послуг без діяльності актуаріїв.

Актуарій бере участь у процесах стратегічного планування страхової діяльності, в аналізі сфер, класів (видів) страхування, а також складу та якості страхового портфелі по компаніям. У деяких державах вимагається щоб звіт страхового агентства був підтверджений крім уповноваженої особи ще й актуарієм.

Ще одним головним суб’єктом страхового ринку є аварійний комісар. Він бере участь у діяльності здійснюваної відповідно до умов договору після здійснення страхового випадку.

Можна стверджувати, що аварійний комісар діє відповідно до договору, складеного зі страховою компанією. Він в якості представника страхової компанії проводить огляд майна, що отримав пошкодження від страхового випадку та визначає обсяг і причини шкоди і складає аварійний сертифікат. У деяких країнах аварійному комісарові може даватися право здійснення витрат на пошуки втраченого майна в рамках певного ліміту.

В останні роки страховий ринок Узбекистану розвивається великими темпами. У даному процесі формування і розвиток діяльності аварійного комісара вважається фактором для підвищення довіри різних суб’єктів у страхування.

Страхування входить в ряд сфер заснованих на повній довірі. У страхових відносинах разом зі страховими компаніями беруть участь численні суб’єкти, зокрема страхові брокери, перестрахові компанії і агенти актуарії, аджастери, сюрвеєри; послуги асистанс є одними з них.

Наукові дослідження показують що в страховому ринку сфера послуг актуаріїв, аджастерів, сюрвеєрів та послуги асистанс погано розвинені. Виходячи з цього потрібно розвивати ці страхові послуги в страховому ринку.

Завдяки цьому в першу чергу будуть створені зручні страхові послуги для населення і зросте довіра страхуються в якісні страхові послуги. Тому, фахівці продають продукт страхування спілкуються з клієнтами і в цьому від них вимагається хороший досвід.

Літературні джерела:

Зокір Базаров. Стан розвитку страхового ринку Узбекистану і його аналіз. // “Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії”. – Переяслав-Хмельницький, 2015 р. – 167 с.