Роль аудіювання у процесі вивчення іноземної мови

2 Лютого, 20168:40 am

0


Роль аудіювання у процесі вивчення іноземної мови

В ході вивчення іноземної мови аудіювання є видом роботи, який викликає найбільші труднощі в учнів, а в умовах скорочення аудиторних годин у викладача відсутня можливість приділити більше уваги цьому виду роботи. В таких умовах фахівці звертають увагу на роль аудіокниги як засобу розвитку навичок аудіювання при організації самостійної роботи студента.

Найважливішим фактором, що забезпечує ефективність самостійної роботи студента, є мотивація, а на певному етапі навчання, коли вже сформувалися певні мовні навички, і у студента з’явилася ілюзія володіння мовою, тому відзначається її значне пониження.

Звідси випливає, що аудіокниги можливо задіяти лише на просунутому етапі навчання, коли рівень володіння мовним матеріалом дозволяє сприймати мовний матеріал в обсязі, що надається аудіокнигою, і заданого рівня складності.

Емоційність і динамічність сюжету дозволять підтримувати увагу та інтерес учня, не даючи мотивації згаснути. До того ж, аудіокниги, як правило, містять мовний матеріал різних стилів і сфер застосування, що веде до збільшення словникового запасу, засвоєння нових мовних моделей і, таким чином, до розвитку усно-мовних навичок.

Для якісного засвоєння аудіоматеріалу рекомендується при першому прослуховуванні сконцентруватися на загальному розумінні тексту, вловити його загальний вміст. Далі слід повторно прослухати фрагменти, зосередившись на вимові окремих слів і фраз, повторюючи слова і фрази за читцем. Аудіозапис можна призупинити, якщо виникла необхідність подивитися незрозумілі слова в словнику.

Таким чином, якість запису і професіоналізм читця відіграють величезну роль. Переважно слів обирати аудіокниги, які записані чоловічим голосом, при цьому слід звернути увагу на швидкість вимови (вона не повинна бути занадто швидкою, паузи між пропозиціями і словами сприяють кращому розумінню матеріалу), чіткість, правильне інтонування і емоційність.

Варта зазначити, що використання аудіокниг має деякі обмеження. Так, на відміну від класного аудіювання, при використанні автентичних аудіокниг відсутній підготовчий предтекстовий етап роботи. До того ж прослуховування аудіокниг не веде до розвитку навичок конспектування (тобто таких найважливіших для студента навичок, як компресія і декомпресія тексту), а отже і письма.

Частково вирішити ці проблеми можливо за рахунок проведення підготовчого етапу в аудиторії, під час якого викладач повинен визначити мету і завдання прослуховування, а так само оголосити післятекстові завдання, які допоможуть проконтролювати рівень розуміння та засвоєння матеріалу.

Аудіокниги є ефективним сучасним засобом навчання, однак при роботі з ними важлива координуюча роль викладача, як у доборі матеріалу, так і на всіх наступних етапах роботи.

Літературні джерела:

Надія Коновальчук. Аудіокнига як засіб проведення самостійної роботи при навчанні іноземної мови. // “Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії”. – Переяслав-Хмельницький, 2015 р. – 349 с.