Роль класного керівника у вихованні учнів

27 Лютого, 20145:07 am

0


Роль класного керівника у вихованні учнів

Класний керівник – організатор і вихователь первинного учнівського колективу. Робота класного керівника охоплює широке коло питань.

Його найважливішими завданнями є:

– організація і згуртування колективу класу;

– трудове виховання учнів;

– забезпечення їх успішної систематичної навчальної роботи;

– залучення учнів до суспільно корисної, позакласної і позашкільної роботи;

– робота по оздоровленню учнів;

– робота з батьками та ін.

Ці завдання класний керівник здійснює за допомогою різних засобів, методів та організаційних форм.

Робота класного керівника – це насамперед організація правильних відносин всередині колективу, між колективом і особою, між первинним колективом і загальношкільним.

Характер відносин між класним керівником і учнями у виховному процесі виходить за межі так званої парної педагогіки, в основі якої лежить односторонній вплив вихователя на учня. Не виключаючи особистого впливу педагога як виховного фактора, класний керівник впливає на вихованців через колектив, за допомогою колективу і при цьому виступає в ролі виразника волі колективу, бо його вимоги збігаються з вимогами колективу, з вимогами суспільства.

Система відносин у колективі залежить насамперед від вимог, що їх ставить вихователь перед колективом і через колектив перед кожним учнем. Педагогічна вимога, будучи постійною, систематичною, стає рушійною силою, законом виховання колективу і окремої особи.

Кожна вимога, що ставиться до учнів, повинна бути доведена до їх свідомості.

В неорганізованому колективі не слід відразу ставити багато вимог. У початкових вимогах визначаються межі відносин учнів між собою, з учителями.

Ці відносини можуть бути такі:

– ввічливо вітатися з учителями, старшими під час зустрічі;

– розмовляти з учителем-вихователем тільки стоячи;

– точно і негайно виконувати розпорядження вчителя-вихователя;

– не сперечатися з учителем, із старшими;

– організовано заходити в клас після дзвоника;

– організовано виходити з класу після закінчення уроку;

– додержувати правил поведінки під час перерв, в їдальні, буфеті, бібліотеці, читальні, на уроці, у навчальних майстернях, на вулиці, в громадських місцях і т. д.

Засвоєння учнями цих елементарних правил дає можливість встановити порядок, потрібний для спільної діяльності, для формування колективних відносин. Засвоєні вимоги, що визначають відносини між учнями і вчителями і взаємини між учнями, стають основою поведінки. Коло цих елементарних вимог поступово розширюється, виникають нові вимоги, які охоплюють інші сторони життя учнів: догляд за робочим місцем, ставлення до шкільного майна, додержання правил культурної поведінки в колективі, вироблення навичок культури праці і т. д.

Щоб успішно керувати учнівським колективом класу, треба добре знати кожного учня, його психологічні особливості, ставлення до навчальної і громадської роботи, поведінку поза школою, домашні умови, з ким він товаришує, що читає. Для цього класний керівник повинен всебічно вивчати учнів свого класу, вести систематичну індивідуальну роботу, вміло спрямовувати діяльність кожного учня, стежити за його розвитком.

Класний керівник у школі – справжній наставник учнів, найближчий пораднику всіх питаннях, які хвилюють їх.

Робота класного керівника не обмежується рамками класу, школи.

У своїй роботі керівник класу керується певними правилами:

а) він залучає учнів до участі в розв’язанні всіх питань, що їх висуває життя класу. К результаті цього весь колектив відповідає за все, що робиться в класі, за поведінку кожного учня. Така постановка роботи сприяє вихованню почуття індивідуальної і колективної відповідальності, забезпечує розгортання колективної боротьби за честь класу як за свою власну; крім того, створюються певні традиції;

б) він принциповий, вимогливий до своїх вихованців і водночас поважає особисту гідність кожного з них. Вимогливість у поєднанні з повагою до кожного учня є основою виховання колективних відносин між учнями. На цій основі в класному колективі створюються здорові взаємини між учнями, розгортається критика і самокритика як важливий фактор зміцнення колективу, його розвитку;

в) добивається, щоб педагогічна вимога, що висувається перед класом, спрямовувала його діяльність, була керівництвом до дії.

Свою роботу класний керівник тісно пов’язує, узгоджує з учителями, комсомольською і піонерською організаціями. Жоден вихователь, як справедливо зазначав А.С. Макаренко, не може діяти сам.

Класний керівник об’єднує і спрямовує виховні заходи всіх учителів класу, комсомольської і піонерської організацій, батьків, забезпечує проведення в життя рішень педагогічної ради, виховних заходів, що їх здійснює педагогічний колектив школи.

Відомості про автора: С. Ф. Збандуто