Роль світогляду у формуванні почуттів особистості

28 Серпня, 20146:58 am

0


Роль світогляду у формуванні почуттів особистості

Світогляд людини відіграє велику роль у формуванні почуттів. Поведінка учня характеризується не тільки усвідомленням понять, наявністю правильних переконань, а й тісно зв’язаними із ними почуттями.

Почуття людини, відображаючи об’єктивну дійсність, у той же час виявляють ставлення до цієї дійсності. Почуття впливають на формування мотивів діяльності людини.

Виховання почуттів – найважливіший фактор формування поведінки. Підкреслюючи роль почуттів у формуванні якостей особистості, К. Д. Ушинський писав: “Усяке нове уявлення, що входить у душу дитини, неодмінно має свій особливий чуттєвий характер, і в пам’яті дитяти зберігається не тільки слід самого уявлення, а й слід того почуття, з яким воно було сприйняте душею. З цих чуттєвих слідів виникають пройняті найрізноманітнішими відчуттями низки і мережі, а всі вони разом становлять те, що ми звемо строєм душі, сприяти створенню в душі дитяти такого корінного строю, якого достойна людина, ось корінне завдання виховання і вихователя”.

Почуття найвірніше і найповніше відображають суть поведінки особистості, стають невід’ємною частиною її поведінки.

Почуття патріотизму, гуманізму, працьовитості – активні почуття.

Вони виявляються в таких формах діяльності людей, як самовіддана праця на благо Батьківщини, готовність жертвувати собою в ім’я честі і свободи Вітчизни, виконання обов’язку перед нею, виявлення уваги, дружби, товариськості до людини, ненависті і непримиренності до всього ворожого.

Почуття громадського обов’язку, честі, совісті, що випливають з єдності народу, є провідними в поведінці учнів нашої школи. Виховання цих почуттів зв’язане з формуванням правильних моральних уявлень, понять, з розумінням особистої і колективної відповідальності, з організацією певної діяльності, в процесі якої якості особистості виявляються, закріплюються і стають керівництвом до дії.

Виховання моральних почуттів допомагає учням в їх повсякденній діяльності керуватись вимогами світогляду.

У процесі суспільно корисної діяльності позитивні почуття закріплюються, стають складовими елементами поведінки. Звідси зрозуміло, яке важливе виховне значення має правильна організація і керівництво різноманітними формами діяльності учнів.

Треба навчити учнів керувати своїми почуттями, емоціями, володіти ними, не допускаючи прояву негативних почуттів.

Борючись з негативними почуттями, треба протиставляти їм позитивні. Багато почуттів виникає при перебудові звичних форм поведінки динамічного стереотипу. Через те дійовим методом боротьби з укоріненими негативними почуттями є вміле переключення інтересів, категоричність вимог, що поєднуються з повагою до особистості учнів.

Відомості про автора: С. Ф. Збандуто