Роль світогляду у вихованні моральних навичок та звичок поведінки

12 Серпня, 20149:02 am

0


Роль світогляду у вихованні моральних навичок та звичок поведінки

Між усвідомленням того, як треба діяти, і звичкою поведінки, між усвідомленням свого вчинку самим вчинком часто буває розрив. Мій досвідрішуче підтверджує, писав А. С. Макаренко, що відстань між елементами чистого усвідомлення і прямими мускульними витратами досить значна і що вкрай необхідним є певний ланцюг зв’язуючих простіших і більш матеріальних елементів.

Етична норма стає реальною, дійсною, коли свідомий елемент спирається на досвід, на вироблену навичку, звичку. Навички і звички моральної поведінки, що виробляються в учнів на основі свідомості, дають їм можливість додержувати, не замислюючись у кожному окремому випадку, правил співжиття, вимог моралі.

Виробленню в учнів стійких, міцних навичок і звичок поведінки сприяє виконання правил для учнів, шкільного і домашнього режиму. Вироблені навички і звички в свою чергу впливають на розвиток у школярів інших моральних якостей, на виховання організованості, свідомої поведінки.

Формування поведінки вимагає, щоб норми моралі були для учнів не тільки зрозумілі, а й перетворились у моральні звички їх поведінки. Звичка діяти відповідно до вимог моралі не виключає провідної ролі свідомості у формуванні поведінки. Всяка дія в своїй основі має свідомість і стає аж згодом, в результаті багаторазового повторення, звичкою.

Формування світогляду зв’язане не тільки з вихованням свідомості, а й з набуванням відповідних моральних звичок, моральної поведінки. У процесі формування моральної поведінки замало самого тільки свідомого, розумного ставлення до своєї поведінки.

Потрібні навички, звичка діяти відповідно до норм і вимог моралі.

Виховання моральних звичок, моральної поведінки – складний процес. Учень може розуміти, як треба діяти, але, коли настане час діяти, він може діяти всупереч своїй свідомості, всупереч вимогам установлених правил, норм співжиття.

Це особливо проявляється тоді, коли учень діє віч-на-віч з самим собою. Діяння наодинці з самим собою, вчинок по секрету є точною перевіркою свідомості. Навчити учня діяти правильно сам на сам – значить підготувати до вчинку для правильної ідеї, ідеального вчинку.

Суперечливість між усвідомленням, як треба діяти, і дійсним вчинком часто виникає через відсутність в учня навички, звички, досвіду правильно діяти. А досвід цей дається цілеспрямованим вправлянням, практикою. Виховання поведінки для правильної ідеї – важливий процес, зумовлений не тільки свідомим ставленням до своєї поведінки, а й умінням, що перейшло в навичку, звичку.

Світогляд – основне у формуванні всіх сторін духовного життя, діяльності і поведінки учня. Наявність глибоких переконань, звички діяти відповідно до вимог моралі – найважливіший фактор формування поведінки, морального обличчя учня.

Озброюючи учнів знаннями і навичками, виховуючи в них відповідні поняття і переконання, школа виховує правильне розуміння ідеалу, дбає про те, щоб у поведінці кожного учня, в діяльності учнівського колективу світогляд органічно поєднувався з ділами.

Відомості про автора: С. Ф. Збандуто