Роль учителя і учнів у процесі програмованого навчання

Травень 3rd, 20149:18 am

0


Роль учителя і учнів у процесі програмованого навчання

Сукупність сучасних засобів програмованого  навчання змінює технологію навчального процесу та забезпечує свідоме педагогічно цілеспрямоване керування сприйманням, засвоєнням і закріпленням знань учнями, вироблення в них умінь застосовувати набуті знання на практиці.

В цих умовах набагато зростає роль учителя як керівника навчального процесу. Програмоване навчання вимагає від учителя не тільки всебічного знання навчального матеріалу, а й глибокого розуміння структури курсу навчального предмета, його логіки, центральних понять, що становлять зміст предмета.

Система програмованого навчання ускладнює і саму організацію навчального процесу, вимагає більшої уваги вчителя на всіх його етапах. Нових знань і умінь вимагає робота з програмованим підручником, навчаючою машиною, проведення занять в автоматизованому класі. Зростає роль живого слова вчителя.

Експериментально доведено, що коефіцієнт корисної дії інформації, яку подає вчитель на звичайному уроці, дорівнює лише 10-15%. А при програмованому навчанні, коли є оперативний зворотний зв’язок, корисна дія цієї інформації незрівнянно зростає. Усе це вимагає від учителя інтенсивної педагогічної діяльності, високої методичної майстерності, знання закономірностей процесу навчання, його психологічних і методичних основ, проведення експериментальних педагогічних досліджень.

У процесі програмованого навчання нових якостей набирають також функції учнів. Програмоване навчання створює для учнів умови, за яких матеріал засвоюється в результаті активної пізнавальної діяльності, самостійного сприймання, усвідомлення, його логічного осмислювання, а не зубріння.

Роль учителя і учнів у процесі програмованого навчання зумовлює їх активну спільну діяльність, спрямовану на глибоке свідоме опанування учнями знань.

Відомості про автора: С. Ф. Збандуто