Роль викладача у формуванні бачення сучасного світу

25 Липня, 201312:19 pm

0


Роль викладача у формуванні бачення сучасного світу

На даному етапі розвитку людства освітній процес передбачає набагато більш глибокий зміст, ніж колись. Традиційна система передачі знань від викладача до студента замінюється діалогом спілкування і спрямована на всебічне розширення не тільки кругозору студента, але й здатності адекватно оцінювати навколишній світ і своє місце в цьому світі. Викладач, як навчена досвідом і життєвою практикою людина, повинен допомогти зорієнтуватися молодим людям у складних життєвих ситуаціях і знайти особисту життєву гармонію.

Питання про ставлення людини до навколишнього світу є основним питанням будь світоглядної системи, так як є вирішальним для формування стратегічних життєвих установок. У свою чергу стратегічні установки формують оперативні, тактичні і одномоментні плани. Дуже важливо оволодіти мудрістю вчасно, ще в молоді роки, щоб зрілість зустрічати в контексті гідних творчих досягнень.

Кожна культурна людина повинна хоча б у загальних рисах уявляти, як влаштований світ, в якому він живе. Це необхідно не тільки для його загального розвитку, а й для вміння співіснувати з навколишнім дійсністю. Тому викладачу потрібно використовувати всі можливі способи та інструменти, щоб розширити кругозір учнів. В наш час є безліч електронних ресурсів інформації, які можна роздрукувати та роздати учням для ознайомлення в класі.

Epson rx500

Сьогодні переломний період в історії нашої цивілізації і нові світоглядні установки стають суспільною необхідністю. Якщо раніше картина світу для людини формувалася як для стороннього спостерігача, тобто ззовні, то тепер вже наукою доведено і не підлягає ніякому сумніву, що світ «розгортається зсередини», тобто з урахуванням місця людини і його внутрішнього миру в сучасному світі. І викладачеві, спілкуючись зі студентом, необхідно орієнтувати його на таке розуміння, а також використовувати всі можливі педагогічні прийоми у процесі навчання.

Крім того, важливо навчитися формувати у студента правильну оцінку самого себе. Самооцінка може бути в цілому позитивною або в цілому негативною. Спрямованість самооцінки дуже впливає на взаємини людини з навколишнім світом і надалі на його долю. Об’єктивно висока самооцінка позитивно впливає на рівень наших взаємин з оточуючими.

Якщо людина дійсно гідний поваги, то він інтуїтивно, автоматично з повагою і тактовно ставиться до оточуючих. Поступаючи шанобливо по відношенню до оточуючих, ми викликаємо адекватну відповідну реакцію на свою адресу, що й надалі дозволяє нам зберігати позитивність особистої самооцінки. А це в свою чергу позитивно позначається на всій подальшій долі.

Важливо навчити молоду людину побудувати свою позитивну систему переконань, яка грає роль дороговказною зірки в житті кожного з нас. І перетворити процес навчання в нескінченний і захоплюючий процес пізнання навколишнього світу.