Роль використання інноваційних підходів у роботі компанії

2 Вересня, 20136:24 am

0


Роль використання інноваційних підходів у роботі компанії

Економічне зростання і підвищення конкурентоспроможності компанії залежать від ступеня реалізації інноваційного потенціалу персоналу. Серед складових загального інноваційного потенціалу підприємства ключове місце належить інноваційному потенціалу, що є невичерпним джерелом інноваційних ідей, використання яких супроводжує стрімкому розвитку підприємства, і, як наслідок, зростанню його конкурентоспроможності.

Здатність підприємства ефективно використовувати нематеріальні активи, які полягають в нових знаннях, ключових кваліфікаціях персоналу, темпах впровадження інноваційних технологій і методів управління є необхідною умовою, що визначає майбутній рівень розвитку та конкурентоспроможності.

Це можливо при стимулюванні на підприємстві інноваційної активності, спрямованої на використання та комерціалізацію результатів наукових досягнень і розробок, випуск на ринок нових конкурентоспроможних товарів і послуг, орієнтації на оновлення та удосконалення організаційно-економічних відносин.

Підприємства, що здійснюють інноваційну діяльність, здатні максимізувати темпи зростання в довгостроковій перспективі. Хорошим прикладом є використання Інтернету для популяризації своєї продукції. Наприклад, веб сайт Интернет магазин кроссовок bashmachkovo.ru використовується як вітрина продукції товару компанії, що є дуже зручним нововведенням.

Інноваційна діяльність безпосередньо пов’язана з управлінням змінами, викликаними переходом до ринку, кризою в різних галузях виробництва та корпораціях, а також зростанням перспективних виробництв, які швидко розвиваються.

Забезпечення конкурентоспроможності наукомісткої продукції і підвищення на цій основі ефективності сучасного виробництва має базуватися на нових рішеннях у галузі техніки і технології. Прийняття та реалізація таких рішень і є змістом інноваційної діяльності.

Основоположним компонентом у процесі забезпечення ефективності функціонування підприємства та результативності проведення інноваційної діяльності є його кадри як носій інформації, інтелекту, знань та інновацій. Інноваційні можливості і здібності персоналу до розвитку на основі науково-технічного прогресу інтегровані в інноваційний потенціал персоналу. Здатність співробітників підприємства до творчої праці, професійного розвитку, впровадження наукоємних технологій на базі безперервного навчання протягом життя повинна підтримуватися керівництвом. У тій же мірі, в якій важлива для розвитку підприємства здатність персоналу генерувати ідеї, важливо і наявність особливого стилю мислення, що поєднує в собі аналітичність і креативність, практичність і націленість на результат.

Основою успіху будь-якого підприємства є правильне використання інноваційної праці, який являє собою трудову діяльність з високою часткою інтелектуальної, наукової, творчої компоненти і який здатний задовольняти суспільні потреби з великим корисним ефектом.

Керівництво підприємства має стежити за появою нових ідей, заохочувати і підтримувати інноваційний працю працівників, забезпечувати виділення бюджету, часу, ресурсів на інноваційні дослідження і розробки, регулювати процес підвищення кваліфікації персоналу та його професійну підготовку.

Ключовим фактором успіху підприємства є контроль результативності інноваційного потенціалу, тобто відстеження продуктивності робіт з інтеграції та поданням інновацій: встановлюються визначають індикатори всього процесу і узгоджується, хто від команди фахівців бере участі в щомісячних підсумкових нарадах і розставляє правильні акценти в порядку денному. Важливою функцією керуючого складу є мотивація співробітників до інновацій, визначається багатьма факторами, серед яких основоположною є матеріальна зацікавленість.

Особливу роль у реалізації інноваційного потенціалу персоналу відіграє рівень професіоналізму керівництва та менеджерів, їх здатність побачити і оцінити перспективу інноваційної ідеї, заохочувати інноваційну активність.

“Автор написаного не відомий” – детально в правилах користування UaStudent.com.