Ротація персоналу як частина кадрової політики компанії

24 Липня, 20131:40 pm

0


Ротація персоналу як частина кадрової політики компанії

Однією з серйозних проблем у наш час, з якою стикається чимала кількість підприємств, є плинність кадрів. Збільшення плинності викликає великі економічні втрати, а також створює труднощі, негативно впливаючи на моральний стан решти працівників, на їх трудову мотивацію і відданість організації. Дана проблема може бути вирішена за допомогою ротації кадрів.

Під терміном “ротація кадрів” розуміється планове службове переміщення або істотна зміна посадових обов’язків працівника, переклад співробітника з однієї посади на іншу, переміщення з одного підрозділу компанії в інше, аж до повної зміни діяльності. Ротація буває горизонтальною та вертикальною. Переміщення фахівця горизонтально або вертикально дозволяє виявити ті його достоїнства і недоліки, які явно не видно на поточному місці роботи. У таких випадках формується працівник з кваліфікацією широкого профілю, необхідний в майбутньому як керівник виробництва.

Ротація кадрів – інструмент, який повинен бути освоєний на всіх підприємствах без винятку. Має бути вироблена система горизонтальних переміщень кадрів. Складається вона відділами управління персоналом у взаємодії з керівниками відділів. Начальники цих відділів повинні вміти виявити оптимальний період перебування на посадах.

Дослідження показують, що більше 3-5 років виконувати одну і ту ж роботу не раціонально. Начальники повинні складати схеми переміщення своїх підлеглих. Впровадження системи ротації кадрів в організаціях слід починати з верхніх рівнів управління, так як її впровадження можливе тільки з ініціативи вищого керівництва. Важливо, щоб перестановки здійснювалися справедливо, щоб більш легкі чи важкі обов’язки розподілялися рівномірно.

Ротація кадрів у сучасному світі стає необхідною, без неї важко обійтися, адже інтенсивне застосування ротації вважається позитивним фактором і благотворно впливає на кінцевий результат. Програма ротації кадрів дозволяє співробітнику розширити його професійні знання, дає можливість подальшого розвитку та кар’єрного зростання, а головне, дозволяє вирішити одну з основних проблем сучасних роботодавців – проблему високої плинності кадрів.