Розкадрування проекту е-навчання

Листопад 9th, 201211:07 am

0


Розкадрування проекту е-навчання

Одним із негативних способів створення проекту е-навчання є прямолінійне створення різноманітних слайдів. Перед початком створення проекту необхідно виконати етап підготовки, який є найбільш трудомістким.

Розкадрування включає в себе текстові, медіа (звукові, графічні, відео), інтерактивні елементи, що відповідатимуть навчальному результату та меті проекту. Розкадрування також дозволяє сконцентровуватися як на кінцевому користувачу, так і на логічності дизайну проекту.

Існує багато підходів до створення розкадрування. Підходи створення проектів варіюються від використання олівця із листком паперу до реалізації комерційного програмного забезпечення.

На такому початковому етапі створення проекту закінчувати факультет із спеціальності Образотворчого Мистецтва не потрібно: створюється лише план, що визначатиме події, а також час та місце їх використання. Необхідно також заздалегідь підготувати всі візуальні елементи, що будуть використовуватися в проекті, оскільки це створить загальну уяву про вигляд проекту в цілому.

На даному етапі підготовки важливим є послідовність дизайну проекту та використання потрібних типів сторінок. Зрештою, ключовим моментом будь-якого навчання є послідовність та передбачуваність. Якщо в проекті використовувався визначений стиль написів запитання, то його необхідно строго дотримуватися до кінця проекту. Лише після того, як студент ознайомиться із стилем презентації, такі характеристики проекту як послідовність та передбачуваність стануть для нього інтуїтивними.

Розкадрування використовується для логічного групування вмісту. Наприклад, для поділу проекту на секції можуть використовуватися пусті слайди, під час презентації можна використати кілька написів, що відображатимуть поточну інформацію про перебіг презентації, в окремих слайдах використати кілька інтерактивних елементів, в кінці ж презентації виконати тест типу multiple-choice. Кожна з таких “секцій” кінцевому користувачу повинна відображатися в рамках єдиного стилю. Наприклад, для початку кожної нової секції можна використовувати пустий слайд, стиль якого буде однаковим для всього проекту. Найкращим способом реалізації цього завдання – це використання однакового шаблону. Використання шаблону дозволяє досягти не лише послідовності у створенні проекту, а й прискорити саме процес створення презентації.

Кінцевий етап створення проекту – це тестування дизайну: необхідно лише попросити сторонніх людей використати підготовлений проект. До відгуків потрібно ставитися уважно, оскільки саме такі зауваження допоможуть уникнути помилок вже на ранніх стадіях проекту.

Silke Fleisher, менеджер продукту Adobe Captivate, рекомендує наступну методику підготовки проекту із використанням розкадрування: “Спочатку створіть початкову структуру проекту, потім згенеруйте з нього документ Microsoft Word. У цьому документі можна додати примітки до розкадрування та внести подальші зміни”.

Підготовка проекту е-навчання

Для підготовки такого проекту використовуються наступні властивості редактора Captivate:

• призначення написів кнопкам та контейнерам;

• контейнери вводу тексту;

• підказки;

• слайди із невеликими тестами;

• підказки до запитань.

Залежно від складності мети презентації ці елементи можуть використовуватися і для розгалуження на інші презентації. У такому випадку презентація матиме нелінійний характер.

Проект редактору Captivate це насправді лінійна презентація, перебіг якої має початок та логічне завершення. Розгалуження в цьому відношенні є повністю протилежним такому підходу. Наприклад, студент дає відповідь в запитальному слайді. Залежно від його відповіді, презентація може перейти на інший слайд, або ж перестрибнути взагалі на іншу презентацію.

Реагування на дії студента

Реагування це важливий елемент презентації е-навчання. Під час роботи студента із опитувальними слайдами він повинен одразу отримувати “зворотній зв’язок”, що підсилить ефективність презентації. У редактора Captivate, реагування на дії студента забезпечуються контейнерами для натискання маніпулятором миші, кнопками, контейнерами для вводу тексту. Форми миттєвого реагування можуть бути лише трьох форм: Вірно (Success), Невірно (Failure) та Підказка (Hint).

Створення слайдів опитування

Слайд опитування в редакторі Captivate можна розглядати як невеликий тест, що вбудований в проект. Такі слайди дозволяють виконувати наступні дії:

• швидко додавати до проекту тести типу single-choice, multiple-choice, matching, та true / false;

• використовувати кнопки із залежною фіксацією для одиничних відповідей (тобто вірним може бути лише один варіант) або ж кнопки із незалежною фіксацією, де вірним можуть бути кілька варіантів;

• гнучкість визначення дій після виконання студентом відповіді. Така дія може перейти до наступного слайду у випадку вірної відповіді або ж перестрибнути на зовсім інший проект;

• механізм реагування на дії студента;

• інтеграція слайдів опитування із системою LMS. Тут записуватимуться кількість спроб, число вірних та невірних відповідей, а в кінці – пересилання всіх цих даних до системи оцінювання LMS.

Якщо використовуватиметься система LMS, то опитування можливе лише в кінці презентації, оскільки відсилатимуться сумарні дані про успіх окремого студента.

Створення розгалуження в редакторі Captivate

Розгалуження є важливим елементом для будь-якого проекту е-навчання. Розгалуження допомагає кінцевому користувачу подорожувати по презентації в залежності від його успіхів. Саме такий прийом дозволяє перетворити презентацію е-навчання у таку, що пристосовуватиметься до індивідуальних особливостей студента та відповідатиме його стилю роботи.

Розгалуження можна базувати на вірних відповідях, невірних відповідях, за вибором студента, або ж в залежності від його базової підготовки взагалі.

Нижче наводяться різні методики реалізації розгалуження залежно від вірних / невірних відповідей. Це очевидний метод, оскільки параметри слайду опитування дозволяють виконувати різноманітні відповіді залежно від правильності / неправильності відповіді студента:

• використання контейнера для натиснення маніпулятором миші.

Залежно від натиснення контейнера всередині або ззовні виконати перехід до інших секцій проекту. Перевага використання такого підходу полягає в тому, що такі елементи можна розмістити всередині звичайних слайдів;

• використання поля для вводу тексту. Такі поля можуть реагувати на ввід і приймати відповідні рішення. Такі елементи можна захистити паролем або перевіряти на великі чи малі літери вводу;

• використання звичайних кнопок. Кнопки можуть використовуватися як додатковий метод загальної навігації по презентації, тим більше вони сприяють більшій інтуїтивності;

• використання кількох методів в рамках одного слайду. Переважно використовуються навігаційні кнопки разом із іншими інтерактивними елементами.