Розробка системи навчання для підготовки учнів молодших класів

10 Квітня, 20158:44 am

0


Розробка системи навчання для підготовки учнів молодших класів

Початкова освіта є етапом, що підсилює розумове виховання дитини, що втілюються в тісному взаємозв’язку і з іншими напрямками виховання, які розширюють масштаби знань і світогляду, що у свою чергу впливає на успішне здобуття освіти у старших класах.

У всебічному вихованні учнів початкових класів дуже важливо враховувати особливості їх гармонійного розвитку. На формування людини як особистості впливає декілька факторів, які ведуть його до гармонізації. В якості основних умов гармонізації виступають розумовий, моральний і фізичний ріст.

Під їх впливом досягається досконалість. Всі предмети, що вивчаються у початкових класах, їх розділи, кожна тема і поняття вибираються дуже ретельно. Зміст початкової освіти є основним фундаментом знань учнів.

З самих ранніх етапів навчання і виховання молоді до теперішнього часу зміст освіти є однією із проблем педагогічної науки. Розумова досконалість дитини здійснюється відповідно з її віком, особливостями, психічним розвитком для створення можливості засвоєння певної кількості і певної складності знань. З цієї причини зміст освіти вибирається у відповідності з цими особливостями.

Якщо даються знання набагато складнішими за розумову досконалість дитини, то ці знання насилу освоюються. В результаті чого відбувається розумове перевантаження дитини.

Якщо знання, призначені для засвоєння дитиною є нижчими її розумового зростання, тоді у неї знижується інтерес до них. Дитина не любить повторювати те, що вона вже знає. А в навколишньому його середовищі речей, явищ, які досі є новими – дуже багато. Тому якщо даються знання, які відповідають розумовим можливостям, з початкових класів у нього підвищується інтерес і потяг до навчання.

Зміст освіти науково обґрунтовується виходячи з особливостей кожного періоду. Комплекс знань, повністю відповідний одному періоду може відставати від наукового прогресу і може бути духовно застарілим для учнів.

Зміст освіти залежить від таких питань, що викладати і в якому класі викладати, в якому віці учень може засвоїти навчальний матеріал, в якому порядку і в якій послідовності вивчати основи наук і навчальні предмети.

В даний час в змісті освіти потрібно відображати найостанніші новини і досягнення науки. Останнім часом приділяється окрема увага педагогічним технологіям.

Педагогічні технології припускають направляти відносини між вчителем і учнем в процесі утворення на основі співробітництва.

Є кілька особливостей педагогічної технології, які відділяються від традиційної теорії і практики освіти. Дидактичні боку, психологічні особливості педагогічних технологій, особливо сторони, пов’язані з методикою і педагогічною майстерністю вивчені всебічно.

Педагогічна технологія – це комплекс системних методів, який з метою оптимізації освітніх форм, дає можливість застосування людського потенціалу і технічних ресурсів в процесі навчання і засвоєння знань, визначити їх взаємовплив.

У початковій освіті важливе значення має проблема організації уроків на основі педагогічних інновацій та педагогічних технологій. Уроки, організовані на основі педагогічних стають причиною підвищення в учнів віри у свій розум, в свої можливості.

У початковій освіті через організацію уроків на основі інноваційних і педагогічних технологій створюються можливості для визначення свого гідного місця в житті в учнів, і одержують знання, для формування у них самостійного мислення, для виявлення своїх здібностей.

Літературні джерела:

Санобар Астаново. Технологічні аспекти змісту початкової освіти. // “Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії”. – Переяслав-Хмельницький, 2015 р. – 412 с.