Розвиток економічного потенціалу країни за допомогою інновацій

25 Грудня, 20133:08 pm

0


Розвиток економічного потенціалу країни за допомогою інновацій

Друга половина XX ст. ознаменувала собою якісно новий етап у господарській та науковій сфері в результаті впливу науково-технічної революції 50-70 рр.. XX століття, або, як її ще називають, революції технологій. Активно почалися процеси переоснащення виробничої бази та мінімізація витрат ресурсів та енергії.

На цій науковій базі почали створюватися нові підгалузі промисловості, що характеризуються наукоємністю і застосуванням якісно нових методів виробництва і контролю на всіх стадіях виробничого процесу, реалізовуватися великомасштабні економічні проекти. Формувалася певна категорія технологій і процесів, галузей промисловості і продуктів, що одержали назву інноваційних.

В наш час інновації можна порівняти з креативними та ефективними рішеннями. Дуже часто інновації використовують в сфері реклами та маркетингу. Хорошим прикладом розміщення рекламного повідомлення є канцелярські товари, більш детально про них можна прочитати на цій сторінці: використання блокнотів на пружині в рекламних цілях.

Ми можемо зробити висновок, що характеристика інноваційного розвитку економіки України є досить дискусійною. Однак для того, щоб визначити, які саме важелі макроекономічної політики необхідно використовувати для підвищення ступеня реалізації інноваційного потенціалу, необхідно звернутися до економіко – математичного моделювання.

Сучасна модель інноваційного відображає залежність, яку можна охарактеризувати наступним чином:

1) на збільшення рівня інноваційної активності у виробничих процесах впливає збільшення обсягів експорту: це пояснюється тим фактом, що зростання обсягів експорту веде до отримання більшого обсягу прибутків, що дозволяє підприємствам направляти більше ресурсів на НДДКР;

2) на збільшення рівня інноваційної активності у виробничих процесах впливає збільшення обсягу прямих іноземних інвестицій: це пояснюється тим фактом, що часто лідерами інноваційних процесів є ТНК, які інвестують в економіки країн – реципієнтів великий обсяг фінансових ресурсів для проведення науково-технічних розробок;

3 ) на збільшення рівня інноваційної активності у виробничих процесах впливає скорочення рівня ВВП: це пояснюється тим фактом, що коли компанії інвестують в НДДКР, вони вилучають гроші з виробництва, а отже виробляють трохи менше продукції, що й впливає на зниження зростання ВВП.

Таким чином, зміна показників інноваційної активності України є результатом проведення певної макроекономічної політики і може стимулюватися державою за допомогою створення стійкого сприятливого бізнес-клімату, підвищення інвестиційної привабливості для іноземних контрагентів, створення ефективної ставки оподаткування, а також проведення прямих і непрямих заходів щодо стимулювання розробки інновацій на підприємствах.

Стимулювання інноваційної активності на даний момент є одним із пріоритетних завдань, оскільки наукомісткі галузі, які активно використовують результати інноваційної діяльності, формують на сьогоднішній день групу лідируючих галузей в господарському комплексі більшості розвинених країн і виступають у ролі акселератора економічного зростання і позитивної динаміки індикаторів соціального розвитку, а значить, підвищення рівня життя населення та зростання економіки.

Відомості про автора: Крудалова А. Ю.