Розвиток особистих та професійних якостей менеджерів

Липень 16th, 20133:50 pm

0


Розвиток особистих та професійних якостей менеджерів

Для сучасного етапу розвитку освіти характерні активні інноваційні процеси, пов’язані з його демократизацією і гуманізацією, з введенням варіативних навчальних планів, нового змісту освіти, різних форм його диференціації, індивідуалізації. Розширюється соціокультурне середовище діяльності менеджера, змінюється його призначення і способи діяльності. Одним з провідних напрямків розвитку в сучасній науці став розвиток особистих та професіональних якостей менеджера середньої ланки в умовах професійної підготовки.

Як показує практика, професійно надійного менеджера характеризують:

– лідерство;

– впевненість у собі;

– стабільність;

– вміння працювати у стресових ситуаціях та креативність;

– прагнення до досягнень і заповзятливість, відповідальність, толерантність, товариськість.

Одними з основних якостей є організаторські здібності, розвитку яких сприяють методи навчання, інтерактивні освітні технології, ігрові технології, кейс-технології, спрямовані на вміння логічно викладати свої думки, вміння особисто виступати і приймати відповідальні рішення у невизначених ситуаціях та звичайно досвід, здобутий у ході роботи. Велику роль відіграє використання в освітньому процесі евристичних і творчих методів навчання.

Зі сказаного можна зробити висновок, що формування організаторських умінь у менеджерів являє собою складний процес, який передбачає врахування впливають на його ефективність факторів, а також побудова діяльності відповідно до його структурою. Цьому в найбільшій мірі сприяє:

– активна участь у семінарах, лекціях;

– заняття позааудиторної роботою (секції, гуртки) або додаткова робота за спеціальністю;

– волонтерська та проектна спрямованість діяльності в процесі освіти;

– поєднання навчання з роботою, яка розширює можливості студента для реалізації творчого потенціалу, розвитку комунікативних умінь.

Відвідування спецкурсів, таких як “Педагогічний менеджмент” “Психологія управління”, “Професійна психологія” та створює передумови для формування організаторської компетенції, а практична діяльність дозволяє сформувати компетентного фахівця і менеджера, який з радістю приймають на роботу сучасні компанії.