Розвиток сучасних концепцій управління агропромисловими компаніями

Травень 27th, 20153:27 pm

0


Розвиток сучасних концепцій управління агропромисловими компаніями

Сталий розвиток підприємства агропромислового спрямування можна визначити як комплекс керуючих впливів, спрямованих на створення сприятливих умов для збалансованого вдосконалення ключових складових діяльності компанії.

Однією з найбільш успішних сучасних концепцій управління є система збалансованих показників (Balanced Scorecard).

Дана концепція спрямована на трансформацію стратегії компанії в реальні дії. При цьому на першому етапі відбувається декомпозиція стратегії в конкретні цілі. Далі проводиться аналіз ключових факторів успіху, після чого виконується підбір показників під кожну з поставлених цілей. На підставі розробленої системи відбувається вироблення певних ініціатив, спрямованих на підвищення рівня ефективності діяльності організації.

Таким чином, якщо стратегія орієнтована на сталий розвиток підприємства, то СЗП може стати ефективним інструментом здійснення даної стратегії.

Потенційний успіх реалізації концепції сталого розвитку в умовах реального підприємства залежить від якості розробки СЗП.

До основних етапів, що визначає якість розробки СЗП, відносяться:

– Розробка стратегії;

– Представлення стратегії у вигляді конкретних цілей;

– Пошук ключових факторів успіху;

– Підбір показників ефективності;

– Оцінка причинно-наслідкових зв’язків СЗП;

– Розробка ініціатив.

Сьогодні стратегія агропромислової компанії не може не включати в себе інноваційні підходи та інструменти. Наприклад, мережа Інтернет може стати хорошим способом стимулювання збуту. Деякі компанії уже пропонують купити сірку та інші агропромислові товари і отримують дуже хороші результати.

Одним з найменш формалізованих етапів у процесі розробки СЗП є оцінка причинно-наслідкових зв’язків. При цьому можна виділити причинно-наслідкові зв’язки різних рівнів:

1) зв’язки між показниками;

2) зв’язки між показниками і цілями;

3) зв’язки між цілями.

Причому вищенаведені типи зв’язків мають місце як в рамках однієї перспективи, так і можуть об’єднувати різні перспективи.

До методів оцінки причинно-наслідкових зв’язків в моделях вимірювання ефективності належать:

1) оцінка коефіцієнтів кореляції між показниками СЗП дозволяє визначити тісноту зв’язків між показниками ефективності діяльності, включеними в систему;

2) оцінка взаємозв’язків між метриками ефективності СЗП за допомогою обчислень вагових коефіцієнтів, використовуючи метод аналізу ієрархій (МАІ);

3) визначення ваг метрик на підставі теорії агентських взаємин, покликаної усувати конфлікти інтересів агентів (керівників корпорацій) і принципалів (акціонерів або власників корпорацій).

Описані підходи не забезпечують цілісний алгоритм оцінки причинно-наслідкових зв’язків СЗП.

Пропонується використовувати факторний аналіз для вирішення цього завдання. При цьому застосування факторного аналізу дозволить оцінити причинно-наслідкові зв’язки як між показниками і цілями, так і між цілями різних перспектив.

Літературні джерела:

Загорулько A.A. Впровадження СЗП як фактор сталого розвитку підприємства. // “Проблеми глобалізації та моделі стійкого розвитку економіки” (25-27 березня). – Київ, 2009. – 606 с.