Розвиток системи підготовки спеціалістів галузі страхування

16 Вересня, 201511:21 am

0


Розвиток системи підготовки спеціалістів галузі страхування

В останні кілька років український страховий ринок переживає етап динамічного розвитку і капіталізації. Внаслідок цих процесів значно збільшилася внутрішня місткість ринку. Він є одним з найбільш перспективних з точки зору потенціалу розвитку.

Страхові компанії стали залишати на власному утриманні більш значні за обсягом ризики. Отже, виникла необхідність професійного управління сформованими портфелями та аналізу накопиченої статистичної інформації.

Страховики беруть участь у реформуванні пенсійної системи, страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, покритті великих виробничих ризиків, у реформуванні системи охорони здоров’я, розвитку іпотечного кредитування.

На тлі поставлених завдань і темпів розвитку гостріше стала проявлятися нестача актуаріїв – професіоналів, які мають досвід оцінки фінансових наслідків можливих подій.

Незважаючи на безумовну актуальність підготовки фахівців-актуаріїв, є серйозні проблеми навчального процесу, пов’язані з відсутністю програм навчання, нестачею кваліфікованих лекторів та навчальної літератури.

Сьогодні тестується дистанційна система навчання, що сприяє підготовці та успішній здачі кваліфікаційного іспиту з актуарних розрахунків. Дана система інтерактивна, в її структурі можна виділити кілька головних елементів: навчання, контроль, допомогу.

У розділі навчання є необхідна для успішної здачі іспитів література, перелік літературних джерел оновлюється по мірі появи нових робіт і видань.

Розділ контролю являє собою сукупність тестів з різних тематик в розрізі теорії актуарних розрахунків, що сприяє більш глибокому засвоєнню пройденого матеріалу. У розділі допомоги можна знайти відповіді на питання, що цікавлять.

Дистанційна система забезпечує постійний зворотний зв’язок з учнем, то і справа задаючи контрольні запитання та встановлюючи темп навчання залежно від отриманих відповідей і від успішності вирішення завдань. Вільний доступ до системи забезпечується її функціонуванням в Internet та поданням інтерфейсу системи засобами сучасного стандарту мови HTML.

Перевагою такої системи є те, що людина, що бажає отримати освіту, пов’язану з актуарної професією, зможе попередньо ознайомитися з предметною областю, перебуваючи при цьому на відстані тисяч кілометрів від центру підготовки. Впровадження такої системи має посприяти більш успішній здачі іспитів абітурієнтами та подальшого їх навчання у даному напрямку.

Літературні джерела:

Туркина Е. Е., Дмитрієва O.A. Інформаційна підтримка підготовки фахівців в галузі актуарної математики. // Проблеми глобалізації та моделі стійкого розвитку економіки. – Суми: 25-27 березня, 2009.