Розвиток трудового потенціалу населення курортних регіонів

26 Лютого, 20148:32 am

0


Розвиток трудового потенціалу населення курортних регіонів

В даний час в умовах глобалізації світового ринку туристських послуг і посилення міграційних процесів на ринку робочої сили для курортних регіонів актуалізується проблема збереження та формування кадрового складу санаторно-курортних і туристських підприємств.

Враховуючи зростаючу роль трудового потенціалу в забезпеченні економічного зростання регіону, необхідно виявляти чинники і умови, що впливають на його розвиток. В цілому, відтворювальні процеси трудового потенціалу регіону схильні до впливу безлічі факторів, у числі яких розглядають демографічні, матеріально-технічні, медико-біологічні та соціально-економічні.

Вплив цих факторів визначають з урахуванням ідеологічних, моральних, політичних, економічних та інших умов життєдіяльності людини і суспільства. Детермінують факторами є соціально-економічні, вплив яких обумовлює якісні та кількісні характеристики трудового потенціалу регіону.

Туристична сфера в наш час активно розвивається, тому є потреба у висококваліфікованому персоналі, який в першу чергу допоможе стилістично оформити санаторій чи центр відпочинку за допомогою товарів із магазину http://domoteka.com.ua/.

Трудовий потенціал регіону формується під впливом сукупності факторів, вплив яких характеризується прямою і зворотною причинно-наслідковою залежністю, цілісністю взаємодії, що зумовлюється формами суспільних відносин і сферами життєдіяльності людини і суспільства.

Виходячи з цього, необхідно досліджувати вплив факторів на якісні та кількісні характеристики активного населення, як інтегрований процес, на всіх рівнях – від державного і регіонального до окремого підприємства. Сукупність характеристик кадрового складу окремих підприємств в цілому відображає якісні та кількісні характеристики людей, зайнятих у певній сфері діяльності.

Проаналізувавши дослідження вітчизняних спеціалістів туристичної сфери можна стверджувати, що проведення коригувальних заходів, які не потребують системних державних і регіональних змін, може в найкоротший термін зробити істотний вплив на якісні характеристики кадрового складу рекреаційних підприємств.

Однак, для успішного збереження та формування кількісних і якісних характеристик трудового потенціалу населення курортного регіону та системного розв’язання кризових демографічних тенденцій потрібний комплексний підхід до оцінки трудового потенціалу та розробка концепції його розвитку.

Літературні джерела:

Гальперіна С.А. Оцінка впливу факторів на якісні характеристики кадрового потенціалу рекреаційного підприємства. // Українська наука: минуле, сучасність, майбутнє. (24-25 травня 2012 р., м. Тернопіль). – Тернопіль: Тайп, 2012. – 112 с.