Сентименталізм в англійській літературі Просвітництва

11 Листопада, 20123:55 am

0


Сентименталізм в англійській літературі Просвітництва

Нові тенденції в розвитку літератури Просвітництва, поглиблення у ній внутрішніх протирічь. Бурхливий розвиток сентименталізму у другій половині ХУШ століття як характерний симптом переоцінки ролі та бездоганності просвітницького розуму. Англія – перша країна, де формується естетика та поетика сентименталізму (поглиблення протирічь буржуазного „прогресу”). Значення етичної проблематики в поетиці сентименталізму. Естетичне новаторство англійських сентименталістів, яке полягало у свободі вираження особистого ставлення до світу, що відкривало простір не тільки чуттєвості, але й гумору (публіцистична проза Голдсміта, „Трістрам Шенді” Стерна).

Провідні мотиви і художня своєрідність ліричної поезії сентименталізму. Джеймс Томсон – засновник сентименталізму в англійській поезії. Звернення до традицій дидактичної поезії при створенні нового різновиду жанру – описової поеми, в якій зображення природи стає самоціллю, а в людині поет виявляє та змальовує почуття природи. Природа у поета як ототожнення з сільською ідилією („Пори року”). Місце Едварда Янга в ліричній поезії сентименталізму. Літературно-історичне значення поеми Янга „Скарга, або Нічні роздуми”, розкриття поетом у ній глибоких протиріч самої людської натури Елементи психологізму у ліриці поета.

Лоуренс Стерн – один з творців сентиментальної прози, який дав своїм романом „Сентиментальна подорож” назву цілому літературному напряму. Літературне новаторство Стерна. Гумор та іронія у творчому методі письменника. Гуманізм Стерна. Прагнення художника розкрити таємниці душевного життя людини, загадки суперечливих змін настрою, часто незбагненні для оточуючих причини її вчинків. Введення письменником у романі замість прийнятого принципу „провідної риси” – „хоббі” (якогось дивацтва, чудасії, ілюзії). Пародія в романі. Місце роману Л.Стерна „Сентиментальна подорож” в англійській сентиментальній прозі.

Розробка автором нового підходу до опису: письменник фіксує не зовнішню сторону дійсності, а суб’єктивний погляд персонажа на неї, його відчуття, надзвичайно тонкі та деталізовані, які з авторським гумором піддаються сумнівам. Змальовуючи залежність людини від жорстокого оточуючого світу письменник бачить вихід в одному – у поступовому пробудженні, прояві істинних людських почуттів, перш за все співчутті та жалості.

Життєвий та творчий шлях народного поета Шотландії Роберта Бернса. Фольклорні традиції ліричної поезії поета. Поєднання рис просвітницького реалізму та сентименталізму в поетичній спадщині Бернса. Ліричний герой у Бернса як гармонійний та багатогранний ідеал людини. Тематика інтимної поезії Бернса. Оригінальність художнього стилю поета.