Схема раціональної побудови практичних занять

Грудень 13th, 20121:50 pm

0


Схема раціональної побудови практичних занять

На побудові та методиці проведення практичних занять теж позначаєть­ся індивідуальність викладача. Проте практичні заняття можна охарактеризувати загальною схемою, що об’єднує головні їх складові частини у такій послідовності:

1) Повідомлення мети і завдань заняття

2) Актуалізація теоретичних знань студентів з теми практичного заняття

3) Повідомлення, обговорення, рецензування, оцінювання завдань, виконаних у самостійній роботі на етапі підготовки до заняття

4) Виконання завдань практичної частини (властиве лабораторним роботам)

5) Підведення підсумків заняття, резюме викладача, оголошення оцінок

6) Повідомлення завдань наступного заняття, надання рекомендацій щодо їх виконання