Що являють собою медіатексти?

24 Січня, 20124:33 pm

0


Що являють собою медіатексти?

Це PR-тексти, які з’являються з ініціативи базового суб’єкта піару, підготовлені співробітниками PR-структур або самими журналістами, поширювані виключно через друковані органи ЗМІ. Сюди належать іміджева стаття й іміджеве інтерв’ю, а також кейс-сторі. Від власне журналістських жанрів вони відрізняються джерелом, яке ініціює їхнє написання – самим базовим суб’єктом PR.

До речі, завершується матеріал вказівкою на цей суб’єкт, що займається, скажімо, добродійністю, спонсорством і таким чином формує свій пабліцитний капітал. А також напівжирним шрифтом подається і технологічний суб’єкт PR.

Основні ознаки медіатекстів, що відрізняють їх від журналістських текстів:

• по-перше, це факт ініціювання даного тексту базовим суб’єктом PR (у журналістському тексті ініціатором публікації може виступати сам журналіст або орган ЗМІ);
• по-друге, медіатекст повинен володіти ознакою пабліцитності, яка припускає відповідний об’єкт опису (особа або організація) і найкраще представлена в трьох вказаних жанрових різновидах (іміджевих статті і інтерв’ю, в кейс-сторі), де увага читача зосереджується на організації, фірмі або її першій (посадовій) особі.

Інформаційним приводом для написання медіатексту зазвичай служить значна подія в житті базового суб’єкта PR (наприклад, факт участі організації в суспільно важливому заході – виставці, конференції, день відкритих дверей, ювілей самої організації, її першої особи). Часто дані опосередковані тексти супроводжуються іконічними матеріалами, і перш за все іміджевими фотографіями. Медіатексти можуть бути підписані автором, а також з’являтися на сторінках друкованих органів ЗМІ без авторського підпису.

Іміджеві матеріали з’являються в першу чергу в корпоративному виданні. У широкому друці іміджевий матеріал публікується безкоштовно при зацікавленості органу ЗМІ в даній PR-інформації, що міститься в конкретному тексті. Він може друкуватися і на комерційній основі при його оплаті на основі спонсорської допомоги.