Шляхи до забезпечення ефективного надання послуг у сфері транспорту

26 Березня, 20167:03 am

0


Шляхи до забезпечення ефективного надання послуг у сфері транспорту

На даному етапі економічного розвитку регіону зростає роль транспортної системи, яка повинна забезпечити вітчизняний ринок пасажирських перевезень якісними послугами. Тому в сучасному економічному житті суспільства, зокрема в сфері транспорту, освітлена значна частина важливих проблем, але поступальний розвиток економіки висвітлює нові невирішені питання.

На думку вітчизняних дослідників якість послуги – сукупність характеристик послуги з її здатності задовольняти встановлені і передбачені потреби.

Тому виходячи з визначень вітчизняних вчених, можна сформулювати своє тлумачення якості пасажирських перевезень – це сукупність властивостей транспортної послуги, яка здатна задовольнити смаки кінцевих її споживачів.

На регіональних ринках пасажирських перевезень у нашій країні має місце невідповідність обсягів і якості пропозицій автотранспортних послуг платоспроможному попиту, результатом чого стає негативний фінансовий результат діяльності комерційних авто-перевізників, в результаті чого місцевий бюджет недоотримує значні кошти. Як наслідок, функціонування автотранспортної системи регіону характеризується нестійким розвитком.

Отже, потрібно змінити підходи до тендерної політики, зокрема слід чітко окреслити основні вимоги до перевізників, що дозволить провести їх відбір на конкурсній основі. Адже в першу чергу комфортний транспортний засіб є запорукою зручного та безпечного проїзду пасажирів.

Але сьогодні варто зазначити, що сучасні кроки місцевої влади є досить повільними і малоефективними. Тому ще залишається ряд невирішених проблем.

Зважаючи на вищевказане, пріоритетними напрями підвищення якості надання послуг з пасажирських перевезень, і як наслідок удосконалення процесу регулювання ринку автотранспортних послуг, на регіональному рівні є:

– Забезпечення безпечного проїзду пасажирів;

– Регулярність перевезень;

– Зручний розкладу руху пасажирського транспорту;

– Впровадження на зупинках електронного табло, яке інформуватиме пасажирів про рух транспорту;

– Умови перевезень пасажирів, які включають в себе комфортний транспорт і культуру поведінки працівників транспортного підприємства.

Тому рішення даного переліку питань є дуже важливим для підвищення рейтингу ринку міських пасажирських перевезень та як наслідок забезпечить поступальний розвиток економіки регіону та надходження коштів до місцевого бюджету.

Літературні джерела:

Мельничук Г.А.. Якість надання послуг пасажирських перевезень як основа вдосконалення процесу регулювання ринку автотранспортних послуг. // Модернізаційні процеси державного та муніципального управління. – К.: Академія муніципального управління, у 2-х частинах, Ч.2, 2014. – 388 с.