Шляхи до забезпечення стійкого рівня безпеки і справедливості для громадян

31 Жовтня, 20167:54 pm

0


Шляхи до забезпечення стійкого рівня безпеки і справедливості для громадян

У сучасних умовах для забезпечення соціально-економічної безпеки існує необхідність підтримки соціальної відповідальності підприємств. Діяльність всіх підприємств впливає на екологічну ситуацію і процеси, що відбуваються в суспільстві в цілому.

Відсутність послідовності і систематичності в прийнятті управлінських рішень обумовлює пошук нових шляхів і організаційно-економічних інструментів досягнення соціального добробуту в суспільстві. Одним з таких способів є розвиток такого підприємництва, де організації зобов’язані нести певну відповідальність перед суспільством.

Метою сучасних досліджень у цьому напряму є розкриття сутності корпоративної соціальної відповідальності та дослідження її стану в нашій країні для забезпечення соціально-економічної безпеки.

Теоретичні та практичні аспекти в області корпоративної соціальної відповідальності розглядалися в роботах зарубіжних і вітчизняних науковців.

У сучасній економічній літературі не існує єдиного визначення корпоративної соціальної відповідальності.

Згідно з визначенням Європейської комісії, корпоративна соціальна відповідальність – це відповідальність підприємств за їх вплив на суспільство. Вона проявляється у повазі до законодавства та колективних договорів між соціальними партнерами, що є попередньою умовою виконання зобов’язань, що випливають з цієї відповідальності.

Для повного виконання цих зобов’язань підприємства повинні розробити і впровадити механізм інтегрування: споживчих, соціальних, екологічних, етичних проблем, а також проблем у галузі прав людини, з діяльністю компанії і її основною стратегією, при тісній співпраці з усіма зацікавленими сторонами.

Інститути соціально-економічної безпеки створені для того, щоб забезпечити громадянам стійкий рівень безпеки і справедливості.

Найвищий рівень соціальної відповідальності забезпечується за рахунок реалізації стратегії соціального внеску, також відомої як стратегія соціальної відповідальності. Основний принцип цієї стратегії полягає в тому, що підприємство виконує роль доброго громадянина (відповідального члена суспільства), який активно шукає можливості внести особистий внесок у поліпшення загального рівня соціального благополуччя, впливаючи на якість життя членів суспільства.

Що стосується соціальної відповідальності вітчизняних підприємців, вона до цих пір залишається на досить низькому рівні.

Корпоративна соціальна відповідальність носить досить суперечливий характер, має численних прихильників і критиків. Так соціальну відповідальність можна розглядати, як прояв організаціями зацікавленості в забезпеченні інтересів суспільства. Опитування в різних європейських країнах показали, що значне число споживачів готові відмовитися від товарів і послуг підприємств, які практикують безвідповідальну політику по відношенню до суспільства.

Літературні джерела:

Малик Л. В., Саржевський А. А. Корпоративна соціальна відповідальність підприємств у системі соціо-економічної безпеки. // Проблеми та шляхи досягнення соціо-еколого-економічної безпеки на мікро-, мезо- та макрорівні. – Луцьк: РВВ Луцького НТУ, 2016. – 314 с.

Какие торговые стратегии forex существуют?