Штрихи до іміджу ді-джея

12 Квітня, 20125:12 pm

0


Штрихи до іміджу ді-джея

В статті аналізуються проблеми мовлення ведучих сучасних радіостанцій на матеріалах програм приватних і державних станцій м. Запоріжжя. Автор проводить дослідження, яке доводить, що сучасні ведучі, ді-джеї формують смаки, світоглядну позицію молоді і впливають на її поведінку.

Дослідження тематично пов’язане із комплексною науковою програмою “Електронні засоби масової інформації і проблеми формування українського державотворчого мислення”, що розробляється впродовж останнього часу на кафедрі радіомовлення і телебачення Львівського національного університету ім. Івана Франка. Опрацювання даної теми пов’зане з державними освітніми програмами, оскільки вони допомагають перебудувати роботу регіонального телебачення і радіомовлення під кутом зору тих норм, котрі закладені в Конституції України, в Законі України “Про телебачення і радіомовлення”. Предметом наукового аналізу став вплив регіонального радіомовлення на молодіжну аудиторію; дослідження нових принципів, напрямків., жанрів, форм і методів у системі регіонального радіомовлення, які сприяють ефективності формування свідомості молоді.

Незважаючи на те, що протягом останнього десятиріччя в Україні з’явилося багато праць, присвячених дослідженню впливу системи ЗМІ на молоде покоління, однак дослідження доводить, що відсутній комплексний аналіз роботи регіонального телебачення і радіомовлення у контексті формування свідомості молоді і тому потребує нагальної розробки.

При розробці питань із теорії журналістики автор спиралася на дослідження В.Ворошилова, В.Гоян, О.Гояна, Л.Губерського, В.Здоровеги, В.Іванова, В.Лизанчука, О.Потебні. Для розуміння особливостей впливу на аудиторію інформації та емоційно-образних впливів на людину було залучено роботи С.Кара-Мурзи, А.Миронова, А.Морозова, Б.Потятиника, Г.Шиллера. У дослідження при необхдності враховувався досвід закордонного мовлення Ф.Сиелі, К.Джона, Фонду незалежного мовлення.

Сучасна молодь уже не бажає йти у космонавти. Такий висновок було зроблено Центром демократичних журналістських ініціатив під час дослідження молодіжної аудиторії Запорізького регіонального радіо.
Використовуючи метод контент-аналізу (аналіз змісту висловлювань у сполученні з опитуванням), дослідники пропонували респондентам закінчити подані висловлювання: “Мене приваблює професія…”. До п’ятірки найбільш привабливих професій увійшли: бізнесмен, юрист, менеджер, ді-джей, топ-модель. Поява журналістської професії у п’ятірці найпопулярніших стало причиною вивчення соціально-психологічного портрета ді-джея регіонального радіо.

У Запоріжжі зареєстровано 11 FM-радіостанцій, з яких реально працює – 10, із власним запорізьким продуктом здійснюють мовлення: “Великий Луг”, “Запоріжжя”, “Ностальжі”, “Юніверс” і (до певної міри) “Шансон”. Із вищезазначених радіокомпаній радіо “Запоріжжя” є державним, усі інші – приватні.

Респондентам пропонувалося додати до висловлювання “Я охоче слухаю ефір ді-джея (ведучого)…” прізвище (прізвисько) ді-джея (ведучого) однієї із п’яти регіональних станцій.
Прагнучи з’ясувати, ким для молодих запоріжців є ді-джей – диктор із чітким голосом чи яскрава особистість, яка повинна розкриватися, респондентам пропонувалося дати відповіді на питання:
– “Що Вам подобається у манері ведення ефіру, спілкуванні, доборі музики?”,
– “Які недоліки в роботі ді-джея Вас подразнюють?”

Англійським словом image ми часто називаємо “образ”, але його значення більш глибоке: “образ ділової людини, уявлення оточуючих про неї, часто цілеспрямовано створюване” [2, 221]. Який імідж ді-джея створили запорізькі слухачі, чий вік від 12 до 28 років? На кого вони хочуть бути схожими? Які риси плекатимуть в собі? Узагальнення відповідей на питання анкети допомогло дати відповідь на ці питання, окреслити штрихи до іміджу запорізького ді-джея.

Серед індивідуально-особистісних якостей ді-джеїв респонденти виділили найголовніші: комунікативні характеристики (голос, дикцію, манеру спілкування). Із числа опитаних 39,3 % висловили думку, що приємний, красивий, добре поставлений голос визначає позитивне ставлення до ведучого ефіру. При цьому називалися самобутність (індивідуальність), теплота, усміхненість голосу. Один слухач написав: “Я звик до теплого, довірливого голосу, мені цікаво уявляти стан ді-джея у цей час”. Є і така відповідь: “Благость голосу ведучої заспокоює, знімає головний біль”. Школярі відзначили “сексуальність”, “сексапільність”, “інтимність” голосу (Є. Шмирьова, радіо “Запоріжжя”).

9,1 % респондентів визнали, що причиною негативного ставлення до ведучого став неприємний голос (байдужий, нецікавий, “гугнявий голос А. Світлої”, противний, “нахабний голос А. Чернової”, “Р. Огаркову треба лікувати нежить”, “Д. Ведмідь говорить, наче кашу жує”, “Аліса облизує мікрофон, як морозиво”, “ді-джейський акцент Л. Апрельської косить під Альону Казарінову”).
Тільки слухачі з вищою освітою і студенти-мовники звернули увагу на позитивні якості мови ведучого: багатий словниковий запас, знання української та іноземних мов відзначили у О. Журавльової, П. Мірошниченка, О. Подакової та Г. Черкаської; називали також правильну вимову, швидкий темп мовлення, мову чисту, без помилок.
Читаючи деякі анкети, складалося враження, що людина слухала радіо з єдиною метою: віднайти помилки в мовленні ді-джеїв. Найбільшу кількість мовних помилок і “ляпів” було названо у мові ведучих радіо “Запоріжжя”.

Відзначилися неграмотним мовленням, тавтологіями, помилками у відмінках, “відсутністю знань елементарних речей”, “москальським” акцентом ведучі “Години з привітом” (“Запоріжжя”) Є. Шмирьова та О. Димов. Під час програми ці ді-джеї намагаються спілкуватися українською, часто слухачі їм відповідають російською, а пейджерні повідомлення ведучі зачитують російською. Власне, відбувається те, про що писав О. Потебня: “Людина, яка говорить двома мовами, переходячи від однієї мови до другої, змінює разом із тим характер і напрямок течії своєї думки“ [1, 260]. Така ситуація збіднює національне мислення, адже структура мови, її властивості, характер впливають на думку, на її образність і виразність. Це дало підстави автору однієї з анкет написати: “соромно слухати суржикомовний ефір”.

Серед помилок ведучих “Години з привітом” на радіо “Запоріжжя” респонденти наводять:

– орфоепічні помилки: “мабуть”, “також”, “друзі мої”, “читання”;
– зловживання іншомовними словами: класно, кльово, драйв, драйвово, суперово, о¢кей;
– часте вживання ді-джеями слів:, блін, ну, е-е-е, от;
– лексичні росіянізми: “нічим побратися”, “вийшло в ітозі”, “накалять атмосферу”, “лапшові новини”, “запрошуємо до просмотру кінофільму”, “займається самодеятельністю”, “приймати участь”, “мені нада йти наладчицею пейджеру”, “не диши на нього”, “наше віщання продовжується”;
– граматичні росіянізми: “самі інтимні”, “пропоную для Вашої уваги оголошення”;
– стилістично невмотивоване вживання замість форми кличного відмінка називного відмінка разом із уживанням російськомовних варіантів імен: Лєна, Стьопа, Женя, Пєтя, Таня.

Штрихи до іміджу ді-джея – Частина 2