Штучне освітлення: принципи розрахунку

22 Березня, 20101:21 am

0


Штучне освітлення: принципи розрахунку

Штучне освітлення: принципи розрахунку

Оцінка штучного освітлення проводиться за допомогою описового, розрахункового та світлотехнічного методів.

Описовий метод передбачає визначення виду (еклектичне, гасове тощо) та системи (загальне, місцеве, комбіноване) освітлення, кількості світлоточок, типу ламп (розжарювання, люмінесцентні або газорозрядні), типу освітлювальної арматури (прямого, розсіяного, відбивного світла), її санітарного стану, висоти підвішування ламп тощо.

Інтенсивність штучного освітлення у випадку застосування в навчальному приміщенні ламп розжарювання повинна бути не менш, ніж 150лк, у випадку застосування люмінесцентних ламп —не менш, ніж 300лк.

Показники освітленості робочих місць різних приміщень

№ П/П Назва приміщень Освітленість робочих місць, лк

1. Читальні зали 300
2. Конференц-зали 200
3. Класи, аудиторії, навчальні кабінети, лабораторії 500
4. Кабінети та кімнати викладачів 400
5. Дитячі дошкільні приміщення, обідні зали, буфети 200
б. Житлові кімнати 100
7. Лікарняні приміщення: лікарняні палати, вестибюль, реєстратура, кімната чергового лікаря, ординаторська, перев’язочна, процедурна 200 50 200 300 300 300 200

Розрахунковий метод заснований на оцінці показників достатності та рівномірності освітлення. Достатність освітлення визначається за величиною питомої потужності, тобто за показниками кількості Вт, що припадають на їх приміщення. Для ламп розжарювання достатня питома потужність складає 36 Вт/м2, для люмінесцентних ламп — 24Вт/м2.

Кількісним показником рівномірності освітлення є відношення його найбільшого рівня до найменшого: у приміщенні він повинен становити не більше, ніж 3:1 на відстані 5 м від центру робочого місця, не більше, ніж 2:1 на відстані 0,75 м.

Освітленість, що створюється загальним освітленням, повинна становити не менше 10 % від величини комбінованого (тобто суми загального та місцевого) освітлення.

Рівномірність освітлення можна також визначити і за величиною площі приміщення, що припадає на одну світлоточку. Освітлення вважається рівномірним, якщо на кожну світлоточку припадає не більш, ніж 8-9м.

Світлотехнічний метод передбачає визначення освітленості робочих місць приміщення з використанням люксметра.

“Автор написаного не відомий” – детально в правилах користування UaStudent.com.