Складові системи оцінки ефективності діяльності компанії

27 Березня, 20136:28 am

0


Складові системи оцінки ефективності діяльності компанії

Оцінка ефективності діяльності займає ключове місце в управлінні фірмою: сама природа економічної діяльності, в основі якої лежить принцип раціональної економічної поведінки, припускає зіставлення витрат на її ведення і результатів від неї.

Спочатку ефективність діяльності (як перевищення результатів над витратами) була винятково фінансовою категорією і оцінювалася за допомогою фінансових показників. Фінансова ефективність відображає, в першу чергу, інтереси власників фірми. З часом стала очевидною необхідність врахування інтересів та інших зацікавлених сторін : персоналу, партнерів, громадськості – всіх тих, на кого впливає діяльність організації. Це привело до розуміння ефективності як складної складової категорії.

Крім цього, фінансові показники зазнали критики за притаманні обмеження, які роблять їх недостатніми для повноцінної оцінки ефективності:

• короткостроковий характер (і можливе протиріччя довгостроковим цілям організації);

• ретроспективний характер (зважаючи на наявність тимчасового лага при їх розрахунку);

• надмірне узагальнення (більшість фінансових показників розраховуються на рівні складання бухгалтерського балансу);

• можливість маніпуляції.

Наслідком такої критики стало широке впровадження в практику оцінки ефективності великого числа нефінансових показників, що характеризують окремі сторони діяльності організації (задоволення запитів споживачів, якість бізнес-процесів, навчання персоналу). Єдиної точки зору щодо того, чи вважати такі показники факторами підсумкової (фінансової) ефективності або рівноправними показниками ефективності, в даний час не існує. В наш час для підвищення ефективності діяльності використовують інноваційні технології як у виробництві, так і у стимулюванні продажів. Особливо ефективною є методика рассылка смс, яка дає можливість підтримувати контакти з клієнтами і сповіщати їх про нові товари чи послуги.

Додатковим кроком у розвитку поняття ефективності стало його пов’язування зі стратегією розвитку організації.

У міру еволюції поняття ефективності, змінилася і роль системи її оцінки в діяльності організації: з інструменту контролю вона перетворилася на невід’ємну частину системи управління, тісно пов’язану зі стратегічним плануванням та управлінням, мотивацією персоналу.

Можна стверджувати, що теорія і практика оцінки ефективності відбивають як рівень розвитку економічної системи в цілому, так і цілі і умови діяльності конкретної організації. У зв’язку з цим, універсальний підхід до оцінки ефективності навряд чи можливий. На наш погляд, можна говорити лише про відносно постійних засадах оцінки ефективності, відповідно до яких при побудові системи оцінки ефективності вирішуються наступні завдання:

• вибір критеріїв ефективності та показників для їх оцінки (сюди ж відноситься визначення джерел інформації для оцінки ефективності);

• забезпечення несуперечності та узгодженості використовуваних показників ефективності;

• визначення взаємозв’язку і підпорядкованості показників ефективності (відношення виду “причина-наслідок” і “фактор-результат”);

• створення методики розрахунку узагальнюючих показників ефективності на основі приватних (пряме підсумовування, агрегування за допомогою спеціальних ваг і коефіцієнтів).