Соціальні гарантії та правове регулювання праці для іноземців в США

Грудень 14th, 20121:18 pm

0


Соціальні гарантії та правове регулювання праці для іноземців в США

Залучення в США іноземної робочої сили здійснюється шляхом придбання працівником статусу громадянина (інтелектуальна міграція) і шляхом отримання тимчасової робочої візи. Трудова міграція регулюється законом США «Про імміграцію та натуралізацію» (Immigration and Nationality Act) та іншими законами, такими, як «Акт про справедливі умови праці» (The Fair Labor Standards Act), «Акт, що регулює робочий час та стандарти праці» (The Contract Work Hours and Safety Standards Act) та іншими.

Багато співвітчизників шукають кращої долі за кордоном, а частіше всього в США, Німеччині чи Росії. Добратися до Росії найпростіше, та й великих проблем з опануванням мови не буде, лише потрібно розглянути закони про реєстрацію іноземних громадян. Детальніше про це на сайті www.vectorprava.ru.

Категорії осіб, що відносяться до інтелектуальних мігрантам, які мають право на роботу в США:

1. Особи з видатними здібностями, видні професори і дослідники, керівні працівники міжнародних компаній.

2. Висококваліфіковані фахівці з солідними науковими ступенями (доктори наук, магістри) та особи з винятковими здібностями, відомі в області своєї діяльності.

3. Фахівці з вищою освітою, кваліфіковані працівники і некваліфіковані працівники.

4. Служителі культури.

5. Інвестори. Вони повинні вкласти не менше 1 мільйона доларів в економіку США та надати робочі місця американським громадянам.

Власники даних категорій віз мають право на отримання громадянства США.

На не імміграційні робочі візи можуть претендувати:

1. Іноземні фахівці. Видається на 3 роки з можливістю продовження до 3 років. Можуть претендувати на отримання статусу постійного жителя.

2. Неспеціалісти. Відсутність необхідності мати вищу освіту.

3. Тимчасові працівники обраних спеціальностей: видатні діячі в галузі мистецтва, учасники спортивних і художніх колективів, релігійні працівники.

4. Інвестори в рамках двосторонніх угод США з деякими країнами (Австрія, Іспанія, Великобританія та інші).

У США іноземні робітники користуються всіма перевагами і мають право на захист законом, як і громадяни США. Закон про імміграцію і натуралізацію від 1990 року, зобов’язує роботодавця дотримуватися всі права наймані робітників, в тому числі, робітників-мігрантів. Не допускати яких-небудь заходів дискримінації щодо таких осіб за ознакою їх громадянства, раси мул інших підстав. Закон встановлює, що роботодавець має право:

• наймати робітника, тільки переконавшись у тому, що він знаходиться в США легально;

• перевіряти наявність форми документів підтверджуючих право на роботу;

• сприяти працівникові в одержанні карти соціального карти соціального страхування.

Кожен працівник у США має карту соціального страхування, яка дає право на медичне обслуговування, допомога, в разі нещасних випадку і забезпечує соціальний захист в ряді інших життєвих ситуацій.

Соціальні гарантії працівників-мігрантів в США регулюються такими законами:

1. Закон про сім’ю і медичному забезпеченні 1993 року.

2. Закон, що захищає інтереси робітників-мігрантів, зайнятих у сільському господарстві та сезонних робітників.

3. Оплата праці іноземних робітників регулюється актом Девіса Бекона.

4. Акт про робочий час і стандартах регулювання трудових відносин.

5. Акт про справедливі умови праці. Захищає працівників, зайнятих некваліфікованою працею.

Також, США укладаються договори про двостороннє соціальне забезпечення з країнами Європи, Японією, Австралією та країнами Латинської Америки.

У даних угодах виключається можливість подвійного оподаткування працівників, тобто податки в бюджет на соціальні потреби (пенсійне забезпечення, безробіття та інше) працівник сплачує лише в одній із двох країн, або, в країні свого громадянства, або в США.