Способи підготовки школярів до вибору майбутньої професії

19 Січня, 20152:27 pm

0


Способи підготовки школярів до вибору майбутньої професії

Для створення профільних шкіл при вузах необхідно:

– розробити нормативно-правову базу з профільній школі при вищих навчальних закладах;

– визначити статус профільної школи при вузах;

– вирішити питання фінансового та матеріального забезпечення функціонування профільних шкіл;

– визначити штат педагогічних працівників та обслуговуючого персоналу для профільної школи;

– розробити кваліфікаційні вимоги до педагогів профільних шкіл. Прирівнювати викладачів вузу, які мають стаж педагогічної роботи, вчений ступінь і звання, до фахівця вищої категорії;

– визначити перелік вузів, при яких будуть функціонувати профільні школи;

– передбачити укладання договорів вузів з видавництвами, що випускають навчальну літературу для профільної школи.

Прийом школярів на навчання слід здійснювати на конкурсній основі: відбору за результатами підсумкової атестації, а також на основі психологічного тестування.

Слід чітко визначитися в наступному питанні, передбачивши один з варіантів:

– при подальшому вступі до вузу ніяких привілеїв для учнів профільної школи при вузах не надавати;

– або учні профільної школи при вузі можуть зараховуватися відразу на другий курс.

В учнів профільної школи буде можливість повного занурення в вузівську обстановку: навчальну, навчально-дослідну, виховну.

Угода про цільової контрактної підготовки в системі слід укладати ще на етапі шкільної освіти і носити потрійний характер, визначатися договірними зобов’язаннями між сторонами: “підприємство – профільна школа при вузі – особистість”.

Одним із засобів у виборі представниками господарюючих суб’єктів кандидатів майбутніх фахівців, з числа ще навчаються в профільній школі при вузах, могли б стати самопрезентації (усно, розміщення на стенді, демонстрація портфоліо через кейс-метод), в яких вони представляли б свої досягнення в особистісному зростанні.

Можливе проведення усних співбесід з метою уточнення інтересів, перспектив подальшого розвитку обдарованої особистості, можливостей використання наявного потенціалу для підготовки елітних фахівців.

Цілеспрямована і систематична профорієнтаційна робота профільної школою при вузі дозволить сформувати усвідомлені мотиви вибору школярами майбутнього шляху професійного розвитку, передбачити підготовку професійно визначилися майбутніх фахівців, зберегти інтелектуальну еліту в регіоні, забезпечити конкурентоспроможність країни і зміцнення її національної безпеки.

Література:

Віра Омарова. Проблеми та шляхи створення профільної школи при вузах Казахстану. // “Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії” // Збірник наукових праць. – Переяслав-Хмельницький, 2015 р. – 325 с.