Способи використання веб-технологій сучасними підприємствами

22 Березня, 20148:15 am

0


Способи використання веб-технологій сучасними підприємствами

Сьогодні корпоративна інформаційна система стає не тільки системою забезпечення управління, а й інструментом підтримки корпоративних цінностей і нормативно-регламентної бази компанії. Важливою частиною даної інформаційної системи є корпоративний портал, який служить інструментом трансляції інформації, наприклад, доведення наказів і розпоряджень до виконавців.

Водночас портал – доступний інструмент нормативно-регламентної підтримки співробітників і менеджерів.

Також не можна забувати, що сучасні компанії використовують Інтернет портали не тільки для внутрішніх потреб, адже є безліч прикладів, коли сайт компанії є інструментом реалізації комунікативної політики компанії або навіть способом підвищення рівня збуту товарів. Для прикладу можна розглянути сайт поставника побутової техніки, де клієнтам компанії пропонується купити газову плиту в Полтаві та іншу техніку у режимі онлайн.

Основні цілі корпоративного порталу можна сформулювати наступним чином:

– оперативний доступ до єдиного інформаційного простору з урахуванням прав доступу, вимог інформаційної безпеки та функціональних обов’язків співробітника;

– структуроване подання інформації єдиного корпоративного простору, що забезпечує швидкий пошук інформації;

– створення в інтерактивному режимі документів, оброблюваних системою електронного документообігу;

– створення і розміщення інформації з контролю виконання документів і доручень;

– розміщення інформації про контроль виконання за підсумками звітного періоду.

Структура корпоративного порталу в значній мірі визначається рівнем розвитку та ступенем функціонального охоплення інформаційної системе виробничих і фінансово-господарських процесів на підприємстві.

Доступ до корпоративної інформації надається відповідно до функціональних обов’язків співробітника і штатним розкладом.

Інтернет-портал організації служить засобом зовнішньої комунікації.

У певному сенсі його можна розглядати як частину інформаційної системи, оскільки інформація, яка викладається на Інтернет-портал, як правило, є частиною корпоративної інформації.

Крім того, дані, одержувані при взаємодії з потенційними клієнтами через Інтернет портал, потрапляють в єдиний інформаційний простір корпорації.

Інтернет портал досить сильно відрізняється від звичайних веб сайтів, вони надають можливість обговорення та обміну досвідом, порадами через форум, чати, коментарі. Особливими видами Інтернет-порталу є закупівельний і торговий портали, які безпосередньо пов’язані з роботою CRM- і SRM-компонентів інформаційної системи.

В даний час інтерактивність взаємодії зі стейкхолдерами організації, набуває першочергового значення. Сучасні веб технології дозволяють створювати торгові і закупівельні портали, використовуючи які корпорація може вийти на новий рівень ефективної роботи з постачальниками і клієнтами.

Літературні джерела:

Холод Е.Г., Степаненко В.М., Положай С.С. Внутрішньокорпоративний портал та Інтернет-портал організації. // “Наукові дослідження: шлях від теоретичного пошуку до практичної реалізації”/ Випуск 19 (28-29 березня 2013 р., м. Тернопіль). – Тернопіль: Тайп, 2013. – 86 с.