Способи забезпечення реконструкції житлового фонду

Січень 7th, 201411:59 am

0


Способи забезпечення реконструкції житлового фонду

Проблема технічного оновлення об’єктів житлового господарства, їх реконструкції та підвищення експлуатаційних характеристик до рівня сучасних стандартів є актуальною для більшості держав пострадянського простору. Але постійне недофінансування запланованих заходів з утримання та ремонту житлового фонду, його реконструкції, та модернізації призвело до запущеного стану житла. З цієї причини провалена державна програма реконструкції будинків забудови перших масових серій, ресурс безпечного використання яких майже повністю вичерпаний.

В даний час, у відповідності з існуючим законодавством, житлове господарство несе непосильний податковий тягар. Основним джерелом доходів житлових організацій є квартирна плата від мешканців, у яких квартири знаходяться в оренді, і плата за обслуговування житлового фонду від мешканців приватизованих квартир. Населення проводить оплату власними коштами після оподаткування прибутковим податком. Засоби вносяться на розрахункові рахунки підприємств і організацій, після чого піддаються повторному обкладенню, але вже податком на додану вартість за ставкою 20 %. Так як житлові організації на своєму балансі мають не лише житловий фонд, а й земельні ділянки під ним, то вони є платниками вже місцевого земельного податку.

Після сплати всіх податків і зборів у розпорядженні житлових організацій залишаються кошти, яких вже не вистачає для своєчасної виплати заробітної плати співробітникам житлової організації, закупівлі найнеобхідніших матеріалів, а через це стан житлового фонду і особливо внутрішніх систем водопостачання, теплопостачання, гарячого водовідведення з кожним роком погіршується, інженерна інфраструктура будинків вимагає все більших витрат на ремонт, утримання та експлуатацію.

З іншого ж боку житлове господарство є галуззю з дотаціями, з чого випливає, що гроші, отримані в результаті оподаткування підприємств житлового господарства, держава повертає їм же у вигляді дотацій, які використовуються на капітальний ремонт житлових будинків. Часто ця галузь потребує використання спеціалізованої техніки. Найчастіше проводять аренду компресора, тяжкої техніки та транспортних засобів.

Житловий фонд вимагає підтримки держави. Тут потрібне проведення заходів, які спрямовані на збереження та реконструкцію житлового фонду, а можливо – знесення будинків і будівництва на їх місці нових будинків. Необхідно на загальнодержавному рівні створити спеціальну програму поетапного капітального ремонту та реконструкції старого житлового фонду. Для реалізації даної програми необхідно фінансування з боку держави. Частина коштів для фінансування заходів з санації житлового фонду передбачається отримати саме в результаті поділу житлового фонду (держава має виділити кошти на капітальний ремонт тільки на старих будинків).

Додатковим джерелом фінансування капітального ремонту будинків має стати введення (нарахування ) амортизації в житловому господарстві. Якщо розглядати систему амортизації, то в собівартості обслуговування маються витрати на поточний ремонт фонду, тому необхідно закласти кошти на капітальний ремонт, який передбачається в системі амортизації, природно це вимагатиме збільшення тарифу на обслуговування житлового фонду. Кошти, одержувані на капітальний ремонт за рахунок амортизаційних відрахувань, необхідно акумулювати на спеціальному рахунку ОСББ.

Непрямим джерелом фінансування старого житлового фонду може бути зменшення бази оподаткування прибутковим податком житлових організацій. На практиці це може виглядати наступним чином : підприємство, на якому працює такий мешканець, зменшує нараховану заробітну плату на суму місячної квартирної плати та перераховує дану суму грошових коштів у житлово-експлуатаційну організацію, а прибутковий податок нараховується на суму, що залишилася заробітної плати. Тим самим відбудеться збільшення реальних доходів працюючого населення.

Ситуація зі станом житлового фонду в вимагає посилення уваги до проблеми з боку уряду і створення нормативно-правової бази для функціонування запропонованих механізмів фінансування реконструкції житлового фонду.

Відомості про авторів: Кас’ян А.Н., Вербицький В.В.