Стратегічне управління в підвищенні ефективності функціонування некомерційних організацій

Квітень 12th, 201310:59 am

0


Стратегічне управління в підвищенні ефективності функціонування некомерційних організацій

Роль суспільних організацій в сучасному суспільстві є таким великим, що для їх діяльності використовують термін «третій сектор» економіки за аналогією з державним і приватним. Некомерційні організації (НО) є у всьому світі елементом «соціального капіталу», на який спирається розвиток суспільства. Некомерційний сектор служить посередником між державою і населенням.

Істотна економія бюджетних коштів досягається за рахунок того, що багато співробітників НО працюють на безоплатній основі і приваблюють значні матеріально-технічні ресурси з позабюджетних джерел. Некомерційним організаціям вдається досягти адресності, допомоги громадянам за рахунок знання реальних потреб і труднощів місцевих громад та безпосередньої участі в їх житті. НО відіграють велику роль у мобілізації ресурсів суспільства, як організатори взаємодії між владою і бізнесом в інтересах місцевого розвитку.

НО відстоюють інтереси громадян і вже накопичили технології організації ефективної взаємодії та співпраці. Некомерційні організації мають справу з населенням безпосередньо, без посередників, тому співробітники НО добре представляють інтереси і потреби тих людей, з якими вони працюють. Особливе значення ці фактори набувають в умовах недофінансування соціальних програм. Державним структурам при взаємодії з працюючим некомерційним сектором вдається вирішувати соціально-значущі проблеми більш ефективно, силами незалежних досвідчених організацій, що мають довіру населення, без створення нових дорогих структур, їх навчання і змісту. Для залучення фінансування, такі організації часто використовують принтеры brother, щоб роздрукувати інформацію про свої проекти і зацікавити потенційних благодійників.

Низька ефективність управління НО зумовлена ​​нестачею кваліфікованих менеджерів через відсутність вітчизняної системи підготовки управлінських кадрів для некомерційного сектора. Стратегічне управління спрямоване на вирішення питань ефективності організації шляхом забезпечення зв’язку цілей, ресурсів і результатів. Таким чином, підвищення рівня стратегічного управління є серйозною проблемою російського некомерційного сектора.

У процесі стратегічного управління НО створюються і розвиваються ресурси організації, передусім проектні технології, які допомагають НО домагатися поставлених завдань. Крім того, стратегічне управління допомагає створити внутрішню структуру, що забезпечує чутливість організації до змін у зовнішньому середовищі. Це передбачає наявність здатності вчасно виявити і правильно витлумачити зовнішні зміни, а також керувати адекватними діями.

Проаналізувавши діяльність фонду, місія якого полягає у підвищенні ефективності функціонування регіональної економіки через розширення асортименту і підвищення якості інформаційно-консультаційних, навчальних та аналітичних послуг на основі розвитку інфраструктури державних закупівель та реструктуризації підприємств регіону , можна зробити наступні висновки: до сильних сторін організації відноситься позитивна репутація серед замовників і постачальників, кваліфікований штат, а також методи керівництва.

До переваг організації можна віднести унікальний досвід роботи з виконання різних проектів, таких як підготовка фахівців у галузі держзакупівель, організація та проведення семінар-тренінгів для постачальників, організація та проведення конкурсів на закупівлю товарів, робіт, послуг, розробка та моніторинг регіональної політики в галузі державних закупівель та інші проекти.

До слабких сторін організації належить низький рівень організаційної культури і недостатні матеріальні та фінансові кошти. Оцінюючи свої сильні і слабкі сторони, НО не повинна покладатися тільки на представлення своїх працівників і керівництва. Необхідно вивчення іміджу організації, сприйняття його клієнтами, а також різними категоріями населення.

З урахуванням проведеного аналізу сильних і слабких сторін і обраної стратегії організація збирається здійснити проекти: організація та проведення конкурсів і торгів для комерційних організацій, розробка пакету методичних матеріалів щодо держзакупівель, пошук інформації по проводять конкурсам на території Південного федерального округу і наданню консультацій по участі в них – на замовлення комерційних фірм регіону, проведення семінар-тренінгів для менеджерів організацій в галузі стратегічного розвитку та реструктуризації підприємств.